• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Begraven rond de Kerk

Inmiddels is een aanvang gemaakt met het inventariseren van de gegevens van het begraven in en rond de dorpskerk te Elspeet. Aan de hand van historische gegevens zijn tevens tekeningen gemaakt van de voormalige dorpskerk en de groeifasen naar het huidige kerkgebouw. Er is niet alleen begraven in en rond de dorpskerk, in de kerk is zelfs een grafkelder aanwezig geweest waar meerdere personen in bijgezet zijn. Het is onbekend wanneer de grafkelder uit de functie is ontheven. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de beschikbare gegevens geen 100% getrouwe weergave zijn van de geschiedenis. Zo zijn o.a. menselijke resten aangetroffen op de plaats van de voormalige brandweerkazerne, zelfs in de buurt van het voormalig VVV-kantoor terwijl dit volgens de huidige historische gegevens geen begraaflocatie is geweest. Wellicht is dit te verklaren uit het feit dat de historische gegevens qua kaartmateriaal niet verder terug gaan dan 1720 terwijl er, voor zover nu bekend al vanaf 1200 begraven wordt rond de dorpskerk.


Kerk in 1295, 1720, 1840, 1923, 1990

Er worden regelmatig vragen gesteld op welke wijze omgegaan is met menselijke resten bij werkzaamheden. Het roeren van menselijke resten op locatie werd vroeger en nu niet gedocumenteerd. Ook werd en wordt niet geregistreerd op welke wijze de menselijke resten zijn afgevoerd of zijn herbegraven. In de grafboeken is hiervan geen enkele aanwijzing terug te vinden. Op basis van getuigenverklaringen ontstaat de indruk dat de grafkelder pas in de 20e eeuw is ontruimd. In dat geval zou je verwachten dat deze lijken zijn herbegraven op de Algemene Begraafplaats te Elspeet. Hiervan is tot op heden geen archiefmateriaal gevonden.

1612 Johannes Hessels zerk res    1613 Johan Jansen zerk res     straatwerk res

De indruk ontstaat dat werkzaamheden waarbij mogelijk menselijke resten werden aangetroffen, dit zoveel mogelijk zonder aandacht van buitenaf uitgevoerd is. Dit lijkt logisch maar maakt controle op correcte omgang onmogelijk hetgeen aanleiding geeft tot speculaties. Een dergelijke handelswijze staat in schril contrast met het destijds betaalde grafrecht voor onbepaalde tijd. E.e.a. in relatie tot de achterliggende geloofsbeleving en het omgaan met het lichaam van de overledenen. Tenslotte wijzen wij u op het gemak waarmee overgegaan wordt tot het roeren van graven. Er is geen gemeentelijkbeleid geformuleerd "nee tenzij" om nut en noodzaak vooraf te onderzoeken. Het roeren van graven kan bijvoorbeeld plaatsvinden omdat werkzaamheden op dergelijke "open locaties" goedkoper uitgevoerd kunnen worden dan elders. Er zijn immers geen belanghebbenden die de verworven grafrechten nog aanhangig maken.

Hieronder vindt u een eerste inventarisatie van begraven in en rond de dorpskerk te Elspeet met bijbehorende tekeningen.

Aanvullende informatie rond dit onderwerp gewenst. Denk bijvoorbeeld aan oude foto's waarop mogelijk grafzerken zichtbaar zijn.

Jaartal: Nummer: Tekst grafregister kerkhof dorpskerk Elspeet Sterfdatum: Begraafdatum: Informatie locatie graf:
1612 1 Johannes Hessels 03-09-1612   in de kerk
1613 1 Johan Jansen 1613 1613 in de kerk
1653 1 Henricken Gerrits - 23-08-1653 in de kerk
1742 1 Den 16 julij is gestorven Frederik johannissen en den 20 julij begraven 16-07-1742 20-07-1742  
1742 2 Den 6 augustus is gestorven garharda Palthes en den 10 augustij begraven 06-08-1742 10-08-1742  
1742 3 Den 1 october is harmen Everts kint gestorven en den 5 octob begraven 01-10-1742 05-10-1742  
1742 4 Den 13 october is gestorven Reijer jansen vermeer en den 17 octob begraven 13-10-1742 17-10-1742  
1742 5 Den 29 novemb is gestorven Aart aalten kindt en den 4 Decemb begraven 29-11-1742 04-12-1742  
1743 1 Den 16 Februarij is gestorven hendrik Dirksen den 22 februarij begraven 16-02-1743 22-02-1743  
1743 2 Den 5 april is Lijsbet meinten van Harderwijk tot Elspeet gebrag en aldaar den selfden dito begraven - 05-04-1743  
1743 3 Den 14 junij is gestorven Lubbert janssen Den 18 junij begraven 14-06-1743 18-06-1743  
1743 4 Den 16 augustij is Gestorven Cars janssen Den 20 augustij begraven 16-08-1743 20-08-1743  
1743 5 Den 25 augustij is gestorven Claas gerrits soon den 29 augustij begraven 25-08-1743 29-08-1743  
1743 6 Den 8 september is gestorven geurt Fredriks dogter den 9 septemb begraven 08-09-1743 09-09-1743  
1743 7 Den 25 Decemb is gestorven Aris gijsbertsen Den 31 December begraven 25-12-1743 31-12-1743  
1744 1 Den 15 januarij is gestorven Cornelis ariaensen Den 21 januarij begraven 15-01-1744 21-01-1744  
1744 2 Den 24 februarij is gestorven Willem janssen mouw Den 29 febr begraven 24-02-1744 29-02-1744  
1744 3 Den 30 meert is gestorven gerritien Willems Den 3 april begraven 30-03-1744 03-04-1744  
1744 4 Den 26 augustij is gestorven marritien Cornelis den 29 augustij begraven 26-08-1744 29-08-1744  
1744 5 Den 23 october is gestorven otte janssen den 29 october begraven 23-10-1744 29-10-1744  
1744 6 Den 13 novemb is gestorven hend mouwen soon garbrandt Den 19 november begraven 13-11-1744 19-11-1744  
1744 7 Den 17 november is gestorven aalt jans soon Rick den 19 novemb begraven 17-11-1744 19-11-1744  
1744 8 Den 28 november is gestorven aalt jans dogter aaltien den 3 December begraven 28-11-1744 03-12-1744  
1744 9 Den 3 December is gestorven een arm kindt Den 4 December begraven 03-12-1744 04-12-1744  
1745 1 Den 14 april is gestorven grietien peeters Den 21 april begraven 17-04-1745 21-04-1745  
1745 2 Den 23 april is gestorven kan kaats soon jan den 27 april begraven 23-04-1745 27-04-1745  
1745 3 Den 29 meij is gestorven aart harms soon gerrit Den 2 junij begraven 29-05-1745 02-06-1745  
1745 4 Den 26 augustij is gestorven otte peeters dogter geurtien Den 29 augustij begraven 26-08-1745 28-08-1745  
1745 5 Den 4 Decemb is gestorven jan Carssen Den 10 Decemb begraven in de kerk 04-12-1745 10-12-1745 in de kerk
1746 1 Den 24 januarij is gestorven Cornelis beerts dogter beeltien Den 28 januarij begraven 24-01-1746 28-01-1746  
1746 2 Den 20 meert is gestorven harmen jacobs vrouw gerritien gerrits Den 26 meert begraven 20-03-1746 26-03-1746  
1746 3 Den 27 meert is gestorven één arm kinst den 28 meert begraven 27-03-1746 28-03-1746  
1746 4 Den 1 meij is Beert jans doodt gebooren dogter aangegeven Den 4 meij begraven 01-05-1746 04-05-1756  
1746 5 Den 3 meij is gestorven beert jans vrouw peetertien jacobs Den 7 meij begraven 03-05-1746 07-05-1746  
1746 6 Den 20 meij is gestorven jan Dirks dogter gerritien den 24 meij begraven 20-05-1746 24-05-1746  
1746 7 Den 20 julij is gestorven Reijer wijchmans soon Reindert Den 24 junij begraven 20-06-1746 24-06-1746  
1746 8 Dem 23 julij is gestorven aart harms ongedoopte soon Den 25 julij begraven 23-06-1746 25-06-1746 ongedoopt
1746 9 Den 29 september is gestorven geurtien gijsberts den 3 octoeber begraven 29-09-1746 03-10-1746  
1746 10 Den 3 october is willem jans Doodt geboren soon aagegeven Den 6 october begraven 03-10-1746 06-10-1746  
1746 11 Den 2 novemb is gestorven Lubbertien hendriks den 8 novemb begraven 02-11-1746 08-11-1746  
1746 12 Den 10 novemb is gestorven Dirkien brouwers den 16 novemb begraven 10-10-1746 16-10-1746  
1746 13 Den 15 novemb is gestorven jannis mouwen dogter Aaltien Den 19 novemb begraven 15-11-1746 19-11-1746  
1746 14 Den 16 november is gestorven aart hendriks soon jan Den 22 novemb begraven 16-11-1746 22-11-1746  
1746 15 Den 20 novemb is gestorven marritien Arissen den 26 novemb begraven 20-11-1746 26-11-1746  
1746 16 Den 23 novemb is gestorven jacob Arissen den 26 november begraven 23-11-1746 26-11-1746  
1746 17 Den 24 novemb is gestorven Rijkien jacobs den 26 novemb begraven 24-11-1746 26-11-1746  
1746 18 Den 6 Decmb is gestorven Anthonij Calkensteins Dogter geertruijt Den 10 December begraven 06-12-1746 10-12-1746  
1746 19 Den 7 Decemb is gestorven jannis Laurensen den 13 Decemb begraven 07-12-1746 13-12-1746  
1747 1 Den 14 januarij is gestorven Trijntien heijmens den 20 januarij begraven 14-01-1747 20-01-1747  
1747 2 Den 25 Febr is gestorven Eijbert aartsen den 2 meert begraven 25-02-1747 02-03-1747  
1747 3 Den 5 meert is gestorven Lubbert jans dogter machtelt den 10 meert begraven 05-03-1747 10-02-1747  
1747 4 Den 6 meert is gestorven Reijer wijchmans soon wijchmans den 11 meert begraven 06-03-1747 11-03-1747  
1747 5 Den 11 meert is gestorven hendrik hendriks ongedoopte soon den 17 meert begraven 11-03-1747 17-03-1747 ongedoopt
1747 6 Den 27 meert is gestorven otte peeters soon geurt den 31 meert begraven 27-03-1747 31-03-1747  
1747 7 Den 13 april is gestorven Fennetien jans den 17 april begraven 13-04-1747 17-04-1747  
1747 8 Den 24 april is gestorven Aaltioen mulders den 24 april begraven 24-04-1747 28-04-1747  
1747 9 Den 22 meij is gestorven Adam martensen den 26 meij begraven 22-05-1747 26-05-1747  
1747 10 Den 29 meij is gestorven gerrit Carssen den 2 junij begraven 29-05-1747 02-06-1749  
1747 11 Den 30 meij is gestorven helmig janssen den 3 junij begraven 30-05-1747 03-06-1747  
1747 12 Den 11 junij is gestorven Anthonij Calkenstein den 15 junij begraven 11-06-1747 15-06-1747  
1747 13 Den 3 october is gestorven Beert gerrits en den 7 october begraven 03-10-1747 07-10-1747  
1747 14 Den 4 october is gestorven hendrik hendriks soon wouter den 9 october begraven met het invallen van de sondag 04-10-1747 09-10-1747  
1747 15 Den 11 october is gestorven hend hendirks dogter peetertien Den 13 october begraven 11-10-1747 13-10-1747  
1747 16 Den 16 october is gestorven Lubbert Ricks soon Rick den 18 october begraven 16-10-1747 18-10-1747  
1747 17 Den 17 october is gestorven Aart hend soon jan den 19 octob begraven 17-10-1747 19-10-1747  
1747 18 Den 19 october is gestorven gerrit jacobs vrouw Claasien den 21 october begraven 19-10-1747 21-10-1747  
1747 19 Den 19 october is gestorven jan jurriaensen den 21 october begraven 19-10-1747 21-10-1747  
1747 20 Den 20 octob is gestorven jan jurriaens ongedoopte dogter den 21 octob begraven 20-10-1747 21-10-1747 ongedoopt
1747 21 Den 21 october is gestorven Elbertien beerts den 23 october begraven 21-10-1747 23-10-1747  
1747 22 Den 24 october is gestorven Lubbert Riks soon Evert den 26 october begraven 24-10-1747 26-10-1747  
1747 23 Den 26 october is gestorven Aart aalten den 28 octob begraven 26-10-1747 28-10-1747  
1747 24 Den 27 october is gestorven Neeltien helmighs den 28 octob begraven 27-10-1747 28-10-1747  
1747 25 Den 28 october is gestorven metien peeters den 30 october begraven 28-10-1747 30-10-1747  
1747 26 Den 30 october is gestorven Dirck willemsen den 1 november begraven 30-10-1747 01-11-1747  
1747 27 Den 31 october is gestorven Lubbert jacobsen den 2 novemb begraven 31-10-1747 02-11-1747  
1747 28 Den 1 novemb is gestorven gerritien gerrits den 4 novemb begraven 01-11-1747 04-11-1747  
1747 29 Den 3 novemb is gestorven jentien jans den 4 november begraven 03-11-1747 04-11-1747  
1747 30 Den 3 november is gestorven Tijmen helmighsen den 6 novemb begraven 03-11-1747 06-11-1747  
1747 31 Den 4 novemb is gestorven Aart lamberts soon willem den 6 november begraven 04-11-1747 06-11-1747  
1747 32 Den 6 novemb is gestorven geurt Fredriks dogter geetruijt den 9 november begraven 06-11-1747 09-11-1747  
1747 33 Den 9 novemb is gestorven willem jans soon bart den 11 novemb begraven 09-11-1747 11-11-1747  
1747 34 Den 9 novemb is gestorven aart Lamberts soon Lambert den 13 novemb begraven met het invallen van de sondag 09-11-1747 13-11-1747  
1747 35 Den 10 novemb is gestorven gerritien helmighs den 13 novemb begraven 10-11-1747 13-11-1747  
1747 36 Den 11 novemb is gestorven Aart drees soon drees den 13 novemb begraven 11-11-1747 13-11-1747  
1747 37 Den 16 novemb is gestorven Evert Reijersen den 20 november begraven met het invallen van de sondag 16-11-1747 20-11-1747  
1747 38 Den 20 novemb is gestorven geurt Fredriks soon johannis den 23 november begraven 20-11-1747 23-11-1747  
1747 39 Den 21 novemb is gestorven Reijer jacobsen den 23 novemb begraven 21-11-1747 23-11-1747  
1747 40 Den 24 novemb is gestorven Eijbertien Aarts den 27 novemb begraven 24-11-1747 27-11-1747  
1747 41 Den 28 novemb is gestorven geurt Fredriksen den 1 Decemb begraven 28-11-1747 01-12-1747  
1747 42 Den 3 Decemb is gestorven geurt Frederiks soon Everts den 9 December begraven 03-12-1747 06-12-1747  
1747 43 Den 11 Decemb is gestorven Elbertien Everts den 9 December begraven in de kerk 06-12-1747 09-12-1747 in de kerk
1747 44 Den 11 Decemb is gestorven Aartien Cornelis den 13 Decemb begraven 11-12-1747 13-12-1747  
1747 45 Den 13 Decemb is gestorven Aart drees ongedoopte soon den 15 Decemb begraven 13-12-1747 15-12-1747 ongedoopt
1747 46 Den 30 Decemb is gestorven hendrikien peeters en den 2 januarij 1748 begraven 30-12-1747 02-01-1748  
1748 1 Den 24 meert is gestorven Hendrik Lambertsen den 28 meert begraven 24-03-1748 28-03-1748  
1748 2 Den 28 october is gestorven grietien jans den 1 novemb begraven 28-10-1748 01-11-1748  
1748 3 Den 24 november is gestorven Eijbert janssen den 29 novemb begraven 24-11-1748 29-11-1748  
1749 1 Den 23 feb is gestorven Hilletien Tijmens den 28 Feb begraven 23-02-1749 28-02-1749  
1749 2 Den 2 meij is gestorven XXX jans soon gijsbert den 6 meij begraven 02-05-1749 06-05-1749  
1749 3 Den 25 meij is gestorven weimtien Beerts den 29 meij begraven 25-05-1749 29-05-1749  
1749 4 Den 16 junij is gestorven Claas Cornelissen soon van Cornelis Adriaensen Den 20 junij begraven 16-06-1749 20-06-1749  
1749 5 Den 28 junij is gestorven gerrit Loogen kint den 1 junij begraven 28-06-1747 01-07-1749  
1749 6 Den 18 augustij is teunis Bosch int Elspeetervelt doodt gevonden en den 22 augustij begraven 18-08-1749 22-08-1749  
1749 7 Den 23 novemb is gestorven Beert jans dogter jannetien den 28 novemb begraven 23-11-1749 28-11-1749  
1749 8 Den 22 Decemb is gestorven Weimtien Arissen den 29 December begraven met het invallen van de sondag 22-12-1749 29-12-1749  
1750 1 Den 3 Februarij is gestorven een arm kindt den selfden dito des avonds begraven 03-02-1750 03-02-1750  
1750 2 Den 27 Feb is gestorven hilletien gijsberts den 6 meert begraven 27-02-1750 06-03-1750  
1750 3 Den 30 meert is gestorven hilletien gijsberts den 6 meert begraven 30-03-1750 03-04-1750  
1750 4 Den 22 meij is gestorven Reijer Lubberts soon willem den 26 meij begraven 22-05-1750 26-05-1750  
1750 5 Den 8 junij is gestorven Reijer lubberts dogter geurtien den 12 junij begraven 08-06-1750 12-06-1750  
1750 6 Den 18 junij is gestorven Lambert Aarts soon Willem den 22 junij begraven 18-06-1750 22-06-1750  
1750 7 Den 12 julij is gestorven harmen heijmens dogter Stijntien Den 16 julij begraven 12-07-1750 16-07-1750  
1750 8 Den 20 augustus is gestorven een arm man den 21 augustus begraven 20-08-1750 21-08-1750  
1750 9 Den 18 septemb is gestorven Wijndelt knegt van Beert mouw 18-09-1750 -  
1750 10 Den 10 october is gestorven Beerendt hannis Dogter gerritien den 14 october begraven 10-10-1750 14-10-1750  
1750 11 Den 17 Decemb is gestorven willem janssen weert den 23 Decemb begraven 17-12-1750 23-12-1750  
1750 12 Den 19 Decemb is gestorven Claas gerrits soon aalt den 24 December begraven 19-12-1750 24-12-1750  
1750 13 Den 22 Decemb is gestorven Aalt jacobsen den 23 Decemb begraven 22-12-1750 23-12-1750  
1750 14 Den 22 Decemb is gestorven Teunis Dirksen den 28 Decemb begraven 22-12-1750 28-12-1750  
1750 15 Den 25 Decemb is gestorven Geertien Willems den 30 December begraven 25-12-1750 30-12-1750  
1751 1 Den 28 januarij is gestorven Claas gerrits soon jan den 2 Februarij begraven 28-01-1751 02-02-1751  
1751 2 Den 1 Feb is gestorven otte maas soon mas den 5 feb begraven 01-02-1751 05-02-1751  
1751 3 Den 9 meert is gestorven jannetien Drees den 15 meert begraven 09-03-1751 15-03-1751  
1751 4 Den 10 meert is gestorven Rijkien Sijmons den 1 meert begraven 10-03-1751 16-03-1751  
1751 5 Den 13 meert is gestorven peel hannis soon willem den 18 april begraven 13-03-1751 18-03-1751  
1751 6 Den 20 meert is gestorven Stijntien gerrits den 25 meert begraven 20-03-1751 25-03-1751  
1751 7 Dsen 12 april is gestorven gerritien goossens den 16 april begraven 12-04-1751 16-04-1751  
1751 8 Den 15 april is gestorven Aaltien gijsberts den 19 april begraven in de k 15-04-1751 19-04-1751 in de kerk
1751 9 Den 24 april is gestorven Aart harms dogter Elbertien den 28 april begraven 24-04-1751 28-04-1751  
1751 10 Den 24 april is jan Tijmens Doodt gebooren Dogter aangegeven Den 28 april begraven 24-04-1751 28-04-1751  
1751 11 Den 11 meij is gestorven Beetien peeters den 15 meij begraven 11-05-1751 15-05-1751  
1751 12 Den 14 meij is een vondeling begraven - 14-05-1751  
1751 13 Den 10 julij is gestorven Peeter wijnen brouwer den 14 julij begraven 10-07-1751 14-07-1751  
1751 14 Den 1 augustij is gestorven gerrit jacobsen den 5 augustij begraven 01-08-1751 05-08-1751  
1751 15 Den 20 septemb is gestorven marritien Drees den 24 septemb begraven 20-09-1751 24-09-1751  
1751 16 Den 20 spetembis gestorven jacob martensen den 24 septemb begraven 20-09-1751 24-09-1751  
1751 17 Den 29 novemb is gestorven drees Fredriksen den 4 Decemb begraven 29-11-1751 04-12-1751  
1751 18 Den 3 Decemb is gestorven Class gerrits soon aalt den 8 Decemb begraven 03-12-1751 08-12-1751  
1752 1 Den 21 Feb is gestorven Lambert janssen den 28 Feb begraven met het invallen van den sondag 21-02-1752 28-02-1752  
1752 2 Den 6 augustij is gestorven hendrik jacobsen den 10 augustij begraven 06-08-1752 10-08-1752  
1752 3 Den 8 augustij is gestorven marritien Reijers den 10 augustij begraven 08-08-1752 10-08-1752  
1752 4 Den 30 augustij is gestorven jan Wijchmans soon hendrik den 2 septemb begraven 30-08-1752 02-09-1752  
1752 5 Den 6 septemb is gestorven Lubbert Riks vrouw jannetien den 11 septemb begraven met het invallen van de sondag 06-09-1752 11-09-1752  
1752 6 Den 27 septemb is gestorven Cornelis Beerts soon jan den 3 september begraven 27-09-1752 03-09-1752  
1752 7 Den 1 Decemb is gestorven jan jans dogter grietien den 6 Decemb Begraven 01-12-1752 06-12-1752  
1753 1 Den 10 januarij is gestorven jacob janssen den 23 januarij begraven 18-01-1753 23-01-1753  
1753 2 Den 4 meert is gestorven hendrikien martens den 9 meert begraven 04-03-1753 09-03-1753  
1753 3 Den 12 meert is gestorven Teunis Eijbertsen den 16 meert begraven 12-03-1753 16-03-1753  
1753 4 Den 3 april is hendrik mouwen Doodt geboren dogter aangegeven den 7 april begraven 03-04-1753 07-04-1753  
1753 5 Den 16 september is gestorven hendrik timmer den 2 spetember begraven 16-09-1753 02-09-1753  
1753 6 Den 30 octob is gestorven jan Wijchmans soon hendrik den 5 november begraven 30-10-1753 05-11-1753  
1753 7 Den 12 novemb is gestorven Evert jans dogter jannetien den 14 november begraven 12-11-1753 17-11-1753  
1753 8 Den 24 november is gestorven jan jans dogter jacobien den 29 november begraven 24-11-1753 29-11-1753  
1753 9 Den 24 Decemb is gestorven gerrit jacobs dogter jacobien den 28 December begraven 24-12-1753 28-12-1753  
1754 1 Den 22 Feb is gestorven Claas gerrits soon garhardus den 28 Februar begraven 22-02-1754 28-02-1754  
1754 2 Den 31 meert is gestorven Fredrik Eijbertsen den 4 april begraven 31-03-1754 04-04-1754  
1754 3 Den 14 meij is gestorven beert mouwen meit Teunisien en tot vaassen begraven 14-05-1754 -  
1754 4 Den 24 meij is gestorven Aalt Evertsen den 27 meij begraven 24-05-1754 27-05-1754  
1754 5 Den 28 meij is gestorven gijsbert aalten den 1 junij begraven in de kerk 28-05-1754 01-06-1754 in de kerk
1754 6 Den 7 julij is otte maas doodt geboren soon aangegeven den 10 julij begraven 07-07-1754 10-07-1754  
1754 7 Den 19 julij is gestorven hendriks helmertsen den 23 julij begraven 19-07-1754 23-07-1754  
1754 8 Den 8 augustij is Claas gerrits Doodt gebooren soon aangegeven den 10 augustij begraven 08-08-1754 10-08-1754  
1754 9 Den 2 september is gestorven gijsbert Elbertsen tot apeldoorn begraven 02-09-1754 -  
1754 10 Den 30 septemb is gestorven jacob schoenmakers vrouw metien Den 4 octoeber begraven 30-09-1754 04-10-1754  
1754 11 Den 31 october is gestorven geertruijt martens den 5 novemb begraven 31-10-1754 05-11-1754  
1754 12 Den 16 novemb is gestorven Hendirk lambertsen den 22 novemb begraven 16-11-1754 22-11-1754  
1754 13 Den 31 December is gestorven Fredrik Cornelissen den 6 januarij 1755 begraven 31-12-1754 06-01-1755  
1755 1 Den 8 januarij is gestorven Teunis Rengersen den 10 januarij begraven 08-01-1755 10-01-1755  
1755 2 Den 20 Feb is gestorven Evert geurtsen den 26 Feb begraven 20-02-1755 26-02-1755  
1755 3 Den 26 meert is gestorven Peeter otten den 1 april begraven 26-03-1755 01-04-1755  
1755 4 Den 30 julij is peeter wijers doodt geboren kint aangegeven den 1 augustij begraven 30-07-1755 01-08-1755  
1755 5 Den 15 augustij is gestorven gerrit jacobs vrouw jennighien den 19 augustij begraven 15-08-1755 19-08-1755  
1755 6 Den 2 septemb is gestorven Wijchman Lambertsen den 6 septemb begraven 02-09-1755 06-09-1755  
1755 7 Den 28 september is gestorven Lambert Rijks vrouw marritien Everts Den 2 october begraven 28-09-1755 02-10-1755  
1755 8 Den 13 november is een vondeling begraven - 13-11-1755  
1755 9 Den 20 novemb is gestorven aaltien Reijers den 26 novemb begraven 20-11-1755 26-11-1755  
1755 10 Den 31 Decemb is gestorven Elsjen hendriks den 6 januarij 1756 begraven 31-12-1755 06-01-1756  
1756 1 Den 8 meert is gestorven jacob Rjiksen Den 13 meert begraven 08-03-1756 13-03-1756  
1756 2 Den 14 meij is gestorven gerrit janssen den 18 meij begraven 14-05-1756 18-05-1756  
1756 3 Den 13 october is gestorven jacob Lamberts soon hendrik Den 16 october begraven 13-10-1756 16-10-1756  
1756 4 Den 5 novemb s aart Lamberts doodt gebooren soon aangegeven Den 9 novemb begraven 05-11-1756 09-11-1756  
1756 5 Den 22 novemb is gestorven een arm kindt den 23 novemb begraven 22-11-1756 23-11-1756  
1756 6 Den 9 Decemb is gestorven gerrit Lamberts soon Rick den 13 Decemb begraven 09-12-1756 14-12-1756  
1756 7 Den 16 December is gestorven jan hendriksen den 22 Decemb begraven 16-12-1756 22-12-1756  
1757 1 Den 21 januarij is gestorven jannetien Dirks smit den 27 januarij begraven 21-01-1757 27-01-1757  
1757 2 Den 5 Feb is gestorven hendrikien Reijers den 10 Feb begraven 05-02-1757 10-02-1757  
1757 3 Den 4 april is gestorven Claas gerrits soon garhardus den 9 april begraven 04-04-1757 09-04-1757  
1757 4 Den 2 junij is gestorven Teunis Willemsen den 6 junij begraven 02-06-1757 06-06-1757  
1757 5 Den 13 junij is mijn moeder Dirkien aalts gestorven den 17 junij begraven in de kerk 13-06-1757 17-06-1757 in de kerk
1757 6 Den 3 julij is gestorven aart Dreessen den 7 julij begraven 03-07-1757 07-07-1757  
1757 7 Den 3 julij is gestorven Eijbert Fredriks soon Fredrik den 6 julij begraven 03-07-1757 06-07-1757  
1757 8 Den 21 augustij is gestorven bart Drees soon jan den 25 augustij begraven 21-08-1757 25-08-1757  
1757 9 Den 27 septemb is gestorven Dieltien hoegen den 30 septemb begraven 27-09-1757 30-09-1757  
1757 10 Den 27 septemb is gestorven jacob Christiaens soon andrees den 1 october begraven 27-09-1757 01-10-1757  
1757 11 Den 3 octob is gestorven otte peeters soon peeter den 7 october begraven 03-10-1757 07-10-1757  
1757 12 Den 17 octob is gestorven jacob Lmaberts dogter aaltien den 22 octob begraven 17-10-1757 22-10-1757  
1757 13 Den 23 octob is gestorven jan Tijmens soon jan den 29 octob begraven 23-10-1757 29-10-1757  
1757 14 Den 26 octob is gestorven hend mouwen soon willem den 1 november begraven 26-10-1757 01-11-1757  
1757 15 Den 30 octobs gestorven jan Tijmensen den 5 novemb begraven 30-10-1757 05-11-1757  
1757 16 Den 3 novemb is gestorven jan warners soon aalt den 9 novemb begraven 03-11-1757 09-11-1757  
1757 17 Den 5 novemb is gestorven Claas gerrits soon harmen den 11 november begraven 05-11-1757 11-11-1757  
1757 18 Den 7 Decemb is gestorven Aart harms soon gerrit den 13 December begraven 07-12-1757 13-12-1757  
1757 19 Den 8 Decemb is gestorven Drees hannis soon hannis den 14 Decemb begraven 08-12-1757 14-12-1757  
1757 20 Den 14 Decemb is gestorven aart harms Dogter Elbertien den 17 Decemb begraven 14-12-1757 17-12-1757  
1757 21 Den 14 Decemb is gestorven hendrik Christiaens soon willem Den 19 Decemb begraven 14-12-1757 19-12-1757  
1758 1 Den 1 januarij is gestorven Beerent hannis soon jan den 6 januarij begraven 01-01-1758 06-01-1758  
1758 2 Den 18 januarij is gestorven jan wijchmans vrouw Petertien den 24 januarij begraven 18-01-1758 24-01-1758  
1758 3 Den 4 Februarij is gestorven gerrit jans soon willem den 9 Feb begraven 04-02-1758 09-02-1758  
1758 4 Den 3 Feb is gestorven aalt jans dogter geertien den 9 Feb begraven 03-02-1758 09-02-1758  
1758 5 Den 3 Feb is gestorven jentien willems den 9 Februarij begraven 03-02-1758 09-02-1758  
1758 6 Den 4 Febr is gestorven gerrit gerrits soon lubbert den 10 Feb begraven 04-02-1758 10-02-1758  
1758 7 Den 6 Feb is gestorven jacob Christiaens dogter geurtien den 11 Feb begraven 06-02-1758 11-02-1758  
1758 8 Den 9 Feb is gestorven hend Christiaens soon jacob den 15 Feb begraven 09-02-1758 15-02-1758  
1758 9 Den 10 Feb is gestorven gerrit jans dogter jentien den 14 Feb begraven 10-02-1758 14-02-1758  
1758 10 Den 19 Feb is gestorven Elbert gerrits soon gerrit den 24 Feb begraven 19-02-1758 24-02-1758  
1758 11 Den 21 Feb is gestorven gerrit jans soon jan den 24 Feb begraven 21-02-1758 24-02-1758  
1758 12 Den 14 meert is gestorven Tijs Beerentsen den 20 meert begraven 14-03-1758 20-03-1758  
1758 13 Den 24 meert is gestorven hend aarts soon Evert den 31 meert begraven 27-0301758 31-03-1758  
1758 14 Den 2 april is gestorven peeter Cornelis soon Cornelis de 6 april begraven 02-04-1758 06-04-1758  
1758 15 Den 4 april is gestorven Lambert Ricks soon Rick den 19 april begraven 04-04-1758 10-04-1758  
1758 16 Den 9 april is gestorven willem Christiaens ongedoopte soon den 13 april begraven 09-04-1758 13-04-1758 ongedoopt
1758 17 De 9 april is gestorven otte maas soon maas den 13 april begraven 09-04-1758 15-04-1758  
1758 18 Den 11 april is gestorven otte jans soon jan den 15 april begraven 11-04-1758 11-04-1758  
1758 19 Den 16 april is gestorven aalt jans soon gerrit den 18 april begraven 16-04-1758 18-04-1758  
1758 20 Den 6 junij is gestorven Teunis willems dogter willemtien den 10 junij begraven 06-06-1758 10-06-1758  
1758 21 Den 20 junij is gestorven Teunis willems soon hendrik den 23 junij begraven 20-06-1758 23-06-1758  
1758 22 Den 26 junij is gestorven Teunis willems soon jacob den 29 junij begraven 26-06-1758 29-06-1758  
1758 23 Den 24 september is gestorven Everts jans dogter geertien den 28 septemb begraven 24-09-1758 28-09-1758  
1758 24 Den 28 november is aart Lamberts doodt gebooren soon aangegeven Den 30 november begraven 28-11-1758 30-11-1758  
1759 1 Den 21 januarij is gestorven Drees janssen den 27 januarij begraven 21-01-1759 27-01-1759  
1759 2 Den 19 Feb is gestorven jacob Lamberts ongedoopte dogter Den 23 Feb begraven 19-02-1759 23-02-1759 ongedoopt
1759 3 Den 5 meert is gestorven Lambert willemsen den 9 meert begraven 05-03-1759 09-03-1759  
1759 4 Den 8 april is gestorven Claas Cornelissen den 12 april begraven 08-04-1759 12-04-1759  
1759 5 Den 23 meij is gestorven annetien jans den 28 meij begraven met het invallen van den sondag 23-05-1759 28-05-1759  
1759 6 Den 10 junij is gestorven geertien Lubberts den 14 junij begraven 10-06-1759 14-06-1759  
1759 7 Den 9 augustij is gestorven Aaltien hendriks den 13 augustij begraven 09-08-1759 13-08-1759  
1759 8 Den 1 septemb is gestorven Aalt peetersen den 5 septemb begraven 01-09-1759 05-09-1759  
1759 9 Den3 october is gestorven aartien wouters den 6 october begraven 03-10-1759 06-10-1759  
1759 10 Den 16 octob is gestorven gerritien Laurens haar soon den 20 oktob begraven 16-10-1759 20-10-1759  
1759 11 Den 10 novemb is gestorven Truijtien Drees Den 16 novemb begraven 10-11-1759 16-11-1759  
1759 12 Den 10 Decemb is gestorven Eijbert janssen den 17 Decemb begraven met het invallen van den sondag 10-12-1759 17-12-1759  
1759 13 Den 21 December is gestorven aart mouwen dogter Fennetien Den 27 December begraven 21-12-1759 27-12-1759  
1760 1 Den 11 januarij is aalbert Teunissen door Dirck gerritsen Doodt geslagen den 22 januarij begraven 11-01-1760 22-01-1760  
1760 2 Den 18 Februarij is gstorven jan Dirksen den 23 Feb begraven 18-02-1760 18-02-1760  
1760 3 Den 14 meert is gestorven wessels vrouw geurtien den 20 meert begraven 14-03-1760 20-03-1760  
1760 4 Den 27 meert is gestorven Hannis Reijersen den 1 april begraven 27-03-1760 01-04-1760  
1760 5 Den 30 meert is gestorven peel hannis vrouw willemtien den 4 april begraven 30-03-1760 04-04-1760  
1760 6 Den 21 april is gestorven jan kaats vrouw grietien den 25 april begraven 21-04-1760 25-04-1760  
1760 7 Den 28 april is gestorven wijchmans vrouw hendrikien jans den 2 meij begraven 28-04-1760 02-05-1760  
1760 8 Den 2 meij is gestorven wijchman helmertsen den 6 meij begraven 02-05-1760 06-05-1760  
1760 9 Den 20 meij is gestorven geertien Beerents den 24 meij begraven 20-05-1760 24-05-1760  
1760 10 Den 21 junij is gestorven jan garbrighsen Camp den 25 junij begraven 21-06-1760 25-06-1760  
1760 11 Den 8 julij is gestorven hendrik hendriksen den 12 julij begraven 08-07-1760 12-07-1760  
1760 12 Den 29 julij is gestorven jacob Lamberts soon wijchman den 2 augustij begraven 29-07-1760 02-08-1760  
1760 13 Den 23 spetemb is gestorven Claasien jans den 27 septemb begraven 23-09-1760 27-09-1760  
1760 14 Den 26 october is gestorven jacob Christiaens Dogter geurtien Den 31 october begraven 26-10-1760 31-10-1760  
1760 15 Den 26 novemb is gestorven gerrit Teunissen kerkm Den 2 Decemb begraven in de kerk 26-11-1760 02-12-1760 in de kerk
1761 1 Den 16 januarij is gestorven garbrighien Claas den 22 januarij begraven 16-01-1761 22-01-1761  
1761 2 Den 28 januarij is gestorven Peetertien wijchmansden 3 Feb begraven 28-01-1761 25-06-1761  
1761 3 Den 21 junij is gestorven jan helmertsen den 25 junij begraven 21-06-1761 25-06-1761  
1761 4 Den 24 junij is gestorven Beert janssen kok den 29 junij begraven met het invallen van den sondag 24-06-1761 29-06-1761  
1761 5 Den 27 julij is gestorven neeltien Drees den 31 julijk begraven 27-07-1761 31-07-1761  
1761 6 Den 29 augustij is gestorven jan jacobs vrouw hendrikien Den 2 septemb begraven 29-08-1761 02-09-1761  
1761 7 Den 10 october is gestorven geurtien willems den 14 octob begraven 10-10-1761 14-10-1761  
1761 8 Den 8 novemb is gestorven hendrik gerrits soon jacob Den 14 novemb begraven 08-11-1761 14-11-1761  
1761 9 Den 28 novemb is gestorven Lambert Rijksen den 4 Decemb Begraven 28-11-1761 04-12-1761  
1762 1 Den 28 Feb is gestorven wouter Rengersen den 5 meert begraven 28-02-1762 05-03-1762  
1762 2 Den 19 meert is helmert wijchmans doodt geboren dogter aangegeven Den 25 meert begraven 19-03-1762 25-03-1762  
1762 3 Den 19 meert is gestorven helmert wijchmans vrouw Bartien Everts Den 25 meert begraven 19-03-1762 25-03-1762  
1762 4 Den 29 meert is gestorven Fredrik Dirksen den 3 April begraven 29-03-1762 03-04-1762  
1762 5 Den 2 april is gestorven Arien Dreessen den 8 april begraven 02-04-1762 08-04-1762  
1762 6 Den 11 junij is gestorven gijsbertien peeters den 15 junij begraven in de kerk 11-06-1762 15-06-1762 in de kerk
1762 7 Den 23 augustij is gestorven Aart janssen den 27 augustij begraven 23-08-1762 27-08-1762  
1762 8 Den 21 september is gestorven een arm kindt den 22 september begraven 21-09-1762 22-09-1762  
1762 9 Den 16 octob is gestorven Arent jans vrouw gerritien van gaalen Den 22 october begraven 16-10-1762 22-10-1762  
1762 10 Den 27 octob is gestorven willem gerritsen den 2 novemb begraven 27-10-1762 02-11-1762  
1762 11 Den 10 Decemb is gestorven Lubbert hend mommer den 16 Decemb begraven 10-12-1762 16-12-1762  
1763 1 Den 13 januarij is gestorven jan hendriks dogter gerritien den 18 januarij begraven 13-01-1763 18-01-1763  
1763 2 Den 13 Feb is gestorven Teunis jans dogter Fennetien den 18 januarij begraven 13-02-1763 18-02-1763  
1763 3 Den 16 meert is gestorven Cars Fredriksen den 21 meert begraven 16-03-1763 21-03-1763  
1763 4 Den 17 meij is gestorven Cornelis Cornelissen den 21 meij begraven 17-05-1763 21-05-1763  
1763 5 Den 9 junij is gestorven D: Dithmar martinius den 13 junij begraven in de k 09-06-1763 13-06-1763 in de kerk
1763 6 Den 9 junij is gestorven Eijbertien otten den 13 junij begraven 09-06-1763 13-06-1763  
1763 7 Den 25 junij is gestorven Trijntien jans den 29 julij begraven 25-06-1763 29-06-1763  
1763 8 Den 11 julij is gestorven Hendrik Dreessen den 15 julij begraven 11-07-1763 15-07-1763  
1763 9 Den 11 julij is gestorven gijsbert arissen den 14 julij begraven 11-07-1763 14-07-1763  
1763 10 Den 3 septemb is gestorven hendrik vierkant den 7 septemb begraven 03-09-1763 07-09-1763  
1763 11 Den 17 september is gestorven helmert wijchmans ongedoopte soon Den 21 september begraven 14-09-1763 21-09-1763 ongedoopt
1763 12 Den 11 october is gestorven Rende Rengersen den 15 octob begraven 11-10-1763 15-10-1763  
1763 13 Den 24 november is gestorven jan hendriks dogter gerriten Den 26 november begraven 24-11-1763 26-11-1763  
1764 1 Den 15 januari is gestorven jentien ariaans den 20 januarij begraven 15-1-1764 20-1-1764  
1764 2 Den 9 Febr. Is gestorven Claas gerrits soon harmen den 15 Febr. begraven 09-02-1764 15-02-1764  
1764 3 Den 17 Febr. Is gestorven Truijtien Lamberts Den 23 Febr. begraven 17-02-1764 23-02-1764  
1764 4 Den 1 april is gestorven Weimtien Brants den 7 april begraven 01-04-1764 07-04-1764  
1764 5 Den 14 april is gestorven Claas gerrits soon Cars den 20 april begraven 14-04-1764 20-04-1764  
1764 6 Den 10 meij is gestorven jan wouters soon gerrit den 14 meij begraven 10-05-1764 14-05-1764  
1764 7 Den 7 junij is gestorven Claas gerritsen den 12 junij begraven met het invallen van pinxtermaandag 7-06-1764 12-06-1764  
1764 8 Den 21 junij is gestorven Aart harmsen den 25 junij begraven 21-06-1764 25-06-1764  
1764 9 Den 10 augustij is gestorven gerrit gerrits dogter geertien den 6 augustij begraven 02-08-1764 06-08-1764  
1764 10 Den 10 augustij is Claas Claassens ongedoopte soon aangegeven Den 13 augustij begraven 10-08-1764 13-08-1764 ongedoopt
1764 11 Den 10 septemb is gestorven geertruijt hendriks den 14 septemb begraven 10-09-1764 14-09-1764  
1764 12 Den 9 Decemb is gestorven Bart Drees soon aalt den 14 Decemb begraven 901201764 12-12-1764  
1765 1 Den 5 Febr. is Arien Cornelis Doodt geboren Dogter aangegeven Den 8 Februarij begraven 05-02-1765 08-02-1765  
1765 2 Den 22 meij is gestorven jan Beerents vrouw Floor Cobus Den 25 meij begraven 22-05-1765 25-05-1765  
1765 3 Den 1 junij is helmert hendriks Doodt gebooren soon aangegeven Den 4 junij begraven 01-06-1765 04-06-1765  
1765 4 Den 24 julij is gestorven Lubbert Steevensen den 1 augustij begraven 28-06-1765 01-08-1765  
1765 5 Den 19 october is gestorven Evert jans soon jan den 25 october begraven 19-10-1765 25-10-1765  
1765 6 Den 14 november is gestorvenWessel Aalberts soon Lambert Den 20 november begraven 14-11-1765 20-11-1765  
1766 1 Den 5 januarij is gestorven jacob Peetsersen den 10 januarij begraven 05-01-1766 10-01-1766  
1766 2 Den 11 januarij is gestorven Aalt janssen den 17 januarij begraven in kerk 11-01-1766 17-01-1766 in de kerk
1766 3 Den 31 januarij is jan wijchmans Doodt geboren dogter aangegeven Den 5 Febr. begraven 31-01-1766 05-02-1766  
1766 4 Den 25 Febr. is gestorven Evert Schuts vrouw geertien hendriks Den 3 meert begraven 25-02-1766 03-03-1766  
1766 5 Den 6 meert is gestorven jan wouters Dogter hendrikien den 12 meert begraven 06-03-1766 12-03-1766  
1766 6 Den 11 meert is gestorven Evert harms Dogter Reintien den 15 meert begraven 11-03-1766 15-03-1766  
1766 7 Den 24 meert is gestorven Lambert gerrits soons Arien den 29 meert begraven 24-03-1766 29-03-1766  
1766 8 Den 25 meert is Dirk Teunissen sijn Doodt gebooren Dogter aangegeven Den 29 meert begraven 25-03-1766 29-03-1766  
1766 9 Den 5 april is gestorven Aart mouwen ongedoopte soon den 9 april begraven 05-04-1766 09-04-1766 ongedoopt
1766 10 Den 11 april is gestorven Claas gerrits dogter aaltien den 16 april begraven 11-04-1766 16-04-1766  
1766 11 Den 27 april is gestorven Aart harms dogter Elbertien den 1 meij begraven 27-04-1766 01-05-1766  
1766 12 Den 29 april is gestorven Annetien Aalten den 3 meij begraven 29-04-1766 03-05-1766  
1766 13 Den 3 meij is gestorven johannis Drees soon Drees den 7 meij begraven 03-05-1766 07-05-1766  
1766 14 Den 8 meij is gestorven jan Bakkers soon anthonij den 12 meij begraven 08-05-1766 12-05-1766  
1766 15 Den 15 meij is gestorven Teunis pannekoeken Dogter Willemtien Den 17 meij begraven 15-05-1766 17-05-1766  
1766 16 Den 21 junij is gestorven otto maassen den 25 junij begraven 21-06-1766 25-06-1766  
1766 17 Den 1 septemb is gestorven otto peetersen den 5 septemb begraven 1-09-1766 05-09-1766  
1766 18 Den 30 october is gestorven Cars Frederiksen vrouw jenneken Den 5 november begraven 30-10-1766 05-11-1766  
1766 19 Den 30 December is gestorven Rijer Lubberts soon Lubbert Den 5 januarij 1767 begraven 30-12-1766 05-01-1767  
1767 1 Den 25 januarij is gestorven jan Reijersen den 30 januraij begraven 25-01-1767 30-01-1767  
1767 2 Den 9 meert is aart mouwen Doodt geboren dogter aangegeven Den 14 meert begraven 09-03-1767 14-03-1767  
1767 3 Den 5 junij is gestorven jan Reijers wed. aaltien den 9 junij begraven 05-06-1767 09-06-1767  
1767 4 Den 8 junij is gestorven Laurens Goosensen den 12 junij begraven 08-06-1767 12-06-1767  
1767 5 Den 23 junij is gestorven Erwertien gerrits Den 27 junij begraven 23-06-1767 27-06-1767  
1767 6 Den 2 December is gestorven gerrit Rijksen Smit den 8 Decemb begraven 02-12-1767 08-12-1767  
1767 7 Den 14 Decemb is gestorven hendrik kelders soon jacob Den 19 December begraven 14-12-1767 19-12-1767  
1768 1 Den 6 januarij is de jongh geb. kindt van de Heer van Staverden van de Zwaluwenburg tot Elspeet gebragt en alhier in de grafkelder geset - 06-01-1768 grafkelder
1768 2 Den 24 april is johannes Evertsen Frens sijn Doodt geboren Dogter aangegeven Den 28 april begraven 24-04-1768 28-04-1768  
1768 3 Den 6 junij is gestorven gerrit harms soon Cars den 10 junij begraven 06-06-1768 10-06-1768  
1768 4 Den 6 junij is gestorven gerrit harms dogter jannetien den 10 junij begraven 06-06-1768 10-06-1768  
1768 5 Den 10 junij is gestorven Dirkien Carssen den 11 junij begraven 08-06-1768 11-06-1768  
1768 6 Den 22 junij is gestorven Claas Claassens ongedoopte soon den 24 junij begraven 22-06-1768 24-06-1768 ongedoopt
1768 7 Den 25 junij is gestorven Toon jans soon den 29 junij begraven 25-06-1768 29-06-1768  
1768 8 Den 28 junij is gestorven jacob goossens soon aart den 2 julij begraven 28-06-1768 02-07-1768  
1768 9 Den 20 julij is aart mouwen Doodt geb. Dogter aangegeven den 23 julij begraven 20-07-1768 23-07-1768  
1768 10 Den 4 octob is gestorven Tijmen janssen Den 8 october begraven 04-10-1768 08-10-1768  
1768 11 Den 5 october is gestorven Lambert gerrits vrouw gerritien Den 10 october begraven met het invallen van de sondag 05-10-1768 10-10-1768  
1768 12 Den 14 october is gestorven Marritien Peeters van't Meer den 18 octob begraven 14-10-1768 18-10-1768  
1768 13 Den 19 oktober is gestorven gerrit jacobussen den 24 octob begraven 19-10-1768 24-10-1768  
1768 14 Den 6 november is gestorven marritien Wouters den 10 novemb begraven 06-11-1768 10-11-1768  
1768 15 De 14 novemb is gestorven Hend kelders vrouw Dirkien den 21 november bevraven met het invallen van de sondag 14-11-1768 21-11-1768  
1768 16 Den 17 Decemb is jan otten ongedoopte soon aangegeven en 23 December begraven 17-12-1768 23-12-1768 ongedoopt
1768 17 Den 19 Decemb is gestorven jan otten ongedoopte Dogter Den 23 Decemb begraven 19-12-1768 23-12-1768 ongedoopt
1769 1 Den 1 januarij is gestorven marritien Rjiks den 6 januarji begraven 01-01-1769 06-01-1769  
1769 2 Den 1 Febr. is gestorven weesel aalberts vrouw Fennetien den 7 Februarij begraven 01-02-1769 07-02-1769  
1769 3 Den 7 meert is gestorven jan warnersen den 13 meert begraven 07-03-1769 13-03-1769  
1769 4 Den 14 meert is gestorven jacob Christiaensen den 20 meert begraven 14-03-1769 20-03-1769  
1769 5 Den 15 meert is gestorven Teunis Jans soon jan den 21 meert begraven 15-03-1769 21-03-1769  
1769 6 Den 26 meert is gestorven de ongedoopte soon van J.C. Frens Den 31 meert begraven 26-03-1769 31-03-1769 ongedoopt
1769 7 Den 5 junij is gestorven Willen Brouwers vrouw Boudina geestdorp Den 9 junij begraven in de kerk 05-06-1769 09-06-1769 in de kerk
1769 8 Den 20 julij is gestorven hendrik wesselsen den 24 julij begraven 20-07-1769 24-07-1769  
1769 9 Den 22 augustij is gestorven hendrikien Cornelis den 26 augustus begraven 22-08-1769 26-08-1769  
1769 10 Den 26 oktob is gestorven jacob Richarts Dogter gerritien Den 1 november begraven 26-10-1769 01-11-1769  
1769 11 Den 15 Decemb is gestorven Aart mouwen ongedoopte Dogter Den 21 December begraven 15-12-1769 21-12-1769 ongedoopt
1770 1 Den 10 januarij is gestorven peeter Cornelis vrouw grietien den 16 januarij begraven 10-01-1770 16-01-1770  
1770 2 Den 10 januarij is peeter Cornelis Doodtgeboren dogter aangegeven Den 16 januarij begraven 10-01-1770 16-01-1770  
1770 3 Den 1 Freb. is Sijmon Staals Doodt geboren dogter aangegeven Den 5 Feb. begraven 01-02-1770 05-02-1770  
1770 4 Den 6 junij is gestorven jan bakkers soon Hendrijkus den 11 junij begraven met het invallen van de sondag 06-06-1770 11-06-1770  
1770 5 Den 25 julij is gestorven Rijk Beertsen den 30 julij begraven met het invallen van de sondag 25-07-1770 30-07-1770  
1770 6 Den 27 julij is gestorven Peeter Cornelis Dogter grietien Den 31 julij begraven 27-07-1770 31-07-1770  
1770 7 Den 1 october is gestorven goossen gijsbertsen den 6 october begraven 01-10-1770 06-10-1770  
1770 8 Den 22 october 1770 is De Hoog welgeb. mie vrouwe Luthera Anna Agatha Baronnesse van der Capellen gemalinne van den Hoog welgeboren Heer Coenraad Willem Baron van Haarolte, tot Elspeet begraven en bijgeset   22-10-1770 grafkelder
1771 1 Den 6 meert 1771 is Aart mouwen Doodt geboren Dogter aangegeven en den 12 meert Begraven 06-03-1771 12-03-1771  
1771 2 Den 28 meert is gestorven Meelis mouwens Dogter Aaltien en den 13 april begraven 28-03-1771 03-04-1771  
1771 3 Den 15 april is gestorven hermert willems Dogter jannetien en den 19 april begraven 15-04-1771 19-04-1771  
1771 4 Den 8 junij is gestorven Reijer wijchmansen en den 11 junij Begraven 08-06-1771 11-06-1771  
1771 5 Den 20 junij is gestorven Reijer Everts ongedoopte Dogter en den 24 junij begraven 20-06-1771 24-06-1771 ongedoopt
1771 6 Den 12 julij is gestorven jannetien gerrits Snijders den 16 Junij Begraven 12-07-1771 16-07-1771  
1771 7 Den 2 october 1771 is gestorven Harmen Jacobsen de man van janna gerrits Den 7 october begraven met het invallen van de sondag 02-10-1771 4-10-1771  
1771 8 Den 1 november is jan willems Doodt gebooren soon aangegeven en den 4 november begraven 01-11-1771 04-11-1771  
1771 9 Den 2 December 1771 is gestorven aalt peeters dogter aaltie en den 7 December begraven 02-12-1771 07-12-1771  
1771 10 Den 25 December 1771 is gestorven Teunis Jans soon hendrik en den 31 December begraven 25-12-1771 31-12-1771  
1772 1 Den 29 januarij is gestorven jennigien jacobs Gerrits Scholte suster Den 4 Februarij begraven 29-01-1772 29-01-1772  
1772 2 Den 5 meert 1772 is gestorven hendrik arienden en den 9 meert begraven 05-03-1772 05-03-1772  
1772 3 Den 7 meert is gestorven jacobien Teunis jan wamers vrouw Den 13 meert begraven 07-03-1772 13-03-1772  
1772 4 Den 23 april is gestorven Eijbert Fredriks soon Evert en Den 27 april begraven 23-04-1772 27-04-1772  
1772 5 Den 8 meij 1772 is gestorven aaltien Reijers wed. van Rijk beertsen Den 12 meij begraven 08-05-1772 12-05-1772  
1772 6 Den 28 junij is gestorven Cornelis Fredriks soon Frederik en den 2 julij begraven 28-06-1772 02-06-1772  
1772 7 Den 26 julij is gestorven Hendrijkus peetersen soon van peeter Cornelissen den 30 julij begraven 26-07-1772 30-07-1772  
1772 8 Den 25 october 1772 is gestorven jan ten Caate en den 31 october begraven 25-10-1772 31-10-1772  
1772 9 Den 12 november is gestorven Lamberts gerrits Dogter Trijntien en den 18 november begraven 12-11-1772 18-11-1772  
1772 10 Den 16 november is gestorven Fiampke Brouwers en Den 21 november begraven in de kerk 16-11-1772 21-11-1772 in de kerk
1772 11 Den 2 December 1772 is gestorven Beert woutersen en den 7 December begraven van de diaconije Leevende 02-12-1772 7-12-1772  
1772 12 Den 20 December 1772 is gestorven Bondijna mouw en den 24 Decemb begraven 20-12-1772 24-12-1772  
1772 13 Den 23 December 1772 is gestorven Neeltien Steevens en den 29 December begraven 23-12-1772 29-12-1772  
1773 1 Den 9 Februarij 1773 is gestorven jan Rutgers soon Willem den den 13 Februarij begraven 09-02-1773 13-02-1773  
1773 2 Den 20 meert 1773 is gestorven Cornelis Fredriksen en den 26 meert begraven 20-03-1773 26-03-1773  
1773 3 Den 19 april 1773 is gestorven helmert willens soon willem en den 23 april begraven 19-04-1773 23-04-1773  
1773 4 Den 19 april 1773 is gestorven jennigien hendriks jannes mouwen vrouw den 23 april begraven 19-04-1773 23-04-1773  
1773 5 Den 26 april 1773 is gestorven jan Bakkers soon jan en den 30 april begraven 26-04-1773 30-04-1773  
1773 6 Den 1 meij 1773 is gestorven Neeltien Evert hend wijchmans vrouw en den 5 meij begraven 01-05-1773 05-05-1773  
1773 7 Den 21 junij 1773 is gestorven Evertien Reijers hend Everts vrouw en den 25 junij begraven 21-06-1773 25-06-1773  
1773 8 Den 29 junij is gestorven Annetien kennis den den 3 julij begraven 29-06-1773 03-07-1773  
1773 9 Den 19 julij is gestorven neeltien Ariaens Dogter van arien Cornelis Den 23 julij begraven 19-07-1773 23-07-1773  
1773 10 Den 14 september 1773 is gestorven Rick Jacobsen weever en den 18 september begraven 14-09-1773 18-09-1773  
1773 11 Den 21 september 1773 is gestorven Ceeltien Jans en den 25 september begraven in de kerk 21-09-1773 25-07-1773 in de kerk
1773 12 Den 7 oktober is gestorven jan gerritsen en den 11 october begraven 7-10-1773 11-10-1773  
1774 1 Den 14 januari 1774 is gestorven Reijer hendriks soon jan Den 19 januarij begraven 14-01-1774 19-01-1774  
1774 2 Den 5 Feb. 1774 is gestorven jannetien jans wed. van meelis willemsen en den 11 Februarij begraven 05-02-1774 11-02-1774  
1774 3 Den 3 meert 1774 is gestorven Drees Eijberts Dogter Eijbertien en den 8 meert begraven 03-03-1774 08-03-1774  
1774 4 Den 5 april 1774 is gestorven Willem Boss sijn soon Dirck en den 8 april begraven 05-04-1774 08-04-1774  
1774 5 Den 8 april 1774 is gestorven Lambertus Evertsen Frens en den 14 april begraven 08-04-1774 14-04-1774  
1774 6 Den 29 april is gestorven Aalt peeters soon Peeter en den 3 meij begraven 29-04-1774 03-05-1774  
1774 7 Den 1 meij is gestorven jan Beertsen mouwen soon Beert en den 5 meij begraven in de kerk 01-05-1774 05-05-1774 in de kerk
1774 8 Den 27 meij is gestorven jan Rutgers Dogter jannetien en den 3 meij begraven 27-05-1774 31-05-1774  
1774 9 Den 1 junij 1774 is gestorven geurtien willems helmert willems vrouw en den 6 junij begraven met invallen Der sondag 01-06-1774 06-06-1774  
1774 10 Den 11 julij 1774 is gestorven Rijkien Dirks en den 15 julij begraven 11-07-1774 15-07-1774  
1774 11 Den 29 october 1774 is gestorven Neeltien Ariaens en den 2 november begraven aan Teunis janssen voldaan van't Luijen 29-10-1774 02-11-1774  
1774 12 Den 6 november 1774 is gestorven Eijbertien Drees Dogter van Drees Eijbertsen en de 11 november begraven 06-11-1774 11-11-1774  
1775 1 Den 13 januari is gestorven gerritien Reijers en den 18 januarij begraven 13-01-1775 18-01-1775  
1775 2 Den 24 januarij 1775is gestorven Hendrikien Gerrits Claas willems vrouw den 30 januarij Begraven 24-01-1775 30-01-1775  
1775 3 Den 3 meert 1775 is gestorven marritien jacobs Cars Everts vrouw en den 9 meert begraven 03-03-1775 09-03-1775  
1775 4 Den 10 meert is gestorven een arm kint genaamt garbrig Dogter van jan Rijksen en den 11 meert begraven 10-03-1775 11-03-1775  
1775 5 Den 7 augustus 1775 is gestorven Johannes Ekkenhuijs en den 11 augustus begraven 07-08-1775 11-08-1775  
1775 6 Den 23 December 1775 is gestorven jennigien johannisse aart mouwen vrouw den 29 December begraven 23-12-1775 29-12-1775  
1776 1 Den 13 Feb. 1776 is gestorven jan jacobs soon Roelof en den 19 Februarij begraven 13-02-1776 19-02-1776  
1776 2 Den 3 meert 1776 is gestorven marten Ariaens soon jacob en den 9 meert begraven 03-03-1776 09-03-1776  
1776 3 Den 6 meert 1776 is gestorven Drees Eijberts soon Evert selft geluijt en den 14 meert begraven 06-03-1776 14-03-1776  
1776 4 Den 24 meert is gestorven willem Christiaensen en den 30 meert begraven 24-03-1776 30-03-1776  
1776 5 Den 30 meij 1776 is gestorven jan jacobsen en den 3 junij is begraven 30-05-1776 03-06-1776  
1776 6 Den 8 augustij 1776 is gestorven willem bossen soon Dirck en den 12 augustij begraven 08-08-1776 12-08-1776  
1776 7 Den 14 Augustus 1776 is gestorven jacob Lambertsen haverkamp en den 19 augustij begraven met invallen van de sondag 14-08-1776 19-08-1776  
1776 8 Den 12 october 1776 is gestorven Trijntien harms en den 16 october begraven 12-10-1776 16-10-1776  
1777 1 Den 15 januarij 1777 is gestorven helmert willems ongedoopte Dogter en den 21 januarij begraven aan Teunis janssen voldaan van't Luijen 15-01-1777 21-01-1777 ongedoopt
1777 2 Den 6 Februarij 1777 is gestorven is gestorven Fennetien jans de vrouw van willem helmertsen en den 12 Februarij begraven 06-02-1777 12-02-1777  
1777 3 Den 16 Februarij is gestorven jannetien jans Dogter van Jan Aalten en den 20 Februarij begraven 16-02-1777 20-02-1777  
1777 4 Den 3 meij 1777 is gestorven gerrit Dirksen soon van Dirck Carssen en den 7 meij begraven 03-05-1777 07-05-1777  
1777 5 Den 19 meij 1777 is gestorven janna Cornelis 19-05-1777 -  
1777 6 Den 31 meij is gestorven grietien jans Dogter van jan Willemsen Den 4 junij begraven 31-05-1777 04-06-1777  
1777 7 Den 12 junij is gestorven jacob Smits soon jacobus en den 16 junij begraven 12-06-1777 16-06-1777  
1777 8 Den 23 junij is gestorven Sijmon Staals soon Samuël en den 27 junij begraven 23-06-1777 27-06-1777  
1777 9 Den 10 julij 1777 is gestorven Eijber aarts soon Aart en den 14 julij begraven 10-07-1777 14-07-1777  
1777 10 Den 24 julij is gestorven Dirk otten soon otte en den 28 julij begraven 24-07-1777 28-07-1777  
1777 11 Den 17 september 1777 is gestorven Weimtien jans Dogter van jan goossensen en begraven den 22 september met het invallen van De Sondag 17-09-1777 22-09-1777  
1777 12 Den 14 september is gestorven Peetertien otten de vrouw van Lambert janssen en den 22 september begraven met het invallen van de sondag 14-09-1777 22-09-1777  
1777 13 Den 27 september 1777 is gestorven Gerrit helmertsen soon van helmert hendriksen en den 1 october begraven 27-09-1776 1-10-1777  
1777 14 Den 29 september is gestorven Peeter aaltsen soon van Aalt Peetersen en den 3 october begraven 29-09-1777 03-10-1777  
1778 1 Den 11 januarij 1778 is gestorven geertruijts gerrits jacob Richarts vrouw en den 22 januarij begraven 11-01-1778 17-01-1778  
1778 2 Den 16 januarij 1778 is gestorven Aalt Teunissen soon van Teunis janssen en den 22 januarij begraven 16-01-1778 22-10-1778  
1778 3 Den 16 Febr. 1778 is jan Rutgers Doodt geboren Dogter aangegeven en den 21 Februarij begraven 16-02-1778 22-01-1778  
1778 4 Den 22 Febr. 1778 is gestorven jan jansens soon van jan winkel Den 28 Februarij begraven 22-02-1778 28-02-1778  
1778 5 Den 7 meert is hendrik gerrits doodt gebroen Dogter aangegeven en den 12 meert begraven 07-03-1778 12-03-1778  
1778 6 Den 15 meert 1778 is gestorven Steeven Reijersen en den 21 meert begraven 15-03-1778 21-03-1778  
1778 7 Den 14 meij is gestorven helmert willems Dogter Fennetien en den 18 meij 1778 begraven 14-05-1778 18-05-1778  
1778 8 Den 26 julij 1778 is gestorven Woutertien Renden en den 29 julij 1778 begraven 26-06-1778 29-07-1778  
1778 9 Den 2 auustij 1778 is gestorven Cars gerritsen en den 6 augustij begraven 02-08-1778 06-08-1778  
1778 10 Den 18 augustij 1778 is gestorven otte jacobsen soon van jacob jacobsen Smit en den 22 augustij begraven 18-08-1778 22-08-1778  
1778 11 Den 13 september is Dirk otten ongedoopte Dogter aangegeven en den 17 september begraven 13-09-1778 17-09-1778 ongedoopt
1778 12 Den 21 september 1778 is gestorven Cornelifien Everts dogter van Evert Cornelissen en den 25 september begraven 21-09-1778 25-09-1778  
1778 13 Den 23 september is gestorven jan wijchmans Dogter marritien en den 28 september begraven met invallen van de sondag 23-09-1778 28-09-1778  
1778 14 Den 23 september is gestorven Willem helmertsen en den 28 septemb begraven met het invallen van de sondag 23-09-1778 28-09-1778  
1778 15 Den 24 november 1778 is gestorven hendrikien Willems en Den 30 november begraven van't leijen voldaan aan teunis janssen 24-11-1778 30-11-1778  
1779 1 Den 9 meert 1779 is gestorven Cornelis Beertsen en Den 15 meert begraven 09-03-1779 15-03-1779  
1779 2 Den 20 april 1779 is gestorven Helmert Wijchmansen en den Den 24 april begraven 20-04-1779 24-04-1779  
1779 3 Den 25 april 1779 is gestorven Cornelisien Everts wed: van jacob Haverkamp en den 29 april begraven 25-04-1779 29-04-1779  
1779 4 Den 5 junij 1779 is gestorven Helmert janssen en den 9 junij begraven 05-06-1779 09-06-1779  
1779 5 Den 12 julij 1779 is gestorven jan mouwen soon Dietmar en den 16 julij begraven 12-07-1779 16-07-1779  
1779 6 Den 6 augustus 1779 is gestorven Hendrik Engelen en den 10 augustus begraven in de kerk 06-08-1779 10-08-1779 in de kerk
1779 7 Den 8 september 1779 is gestorven Cornelis Janssen en den 13 september begraven met het invallen van de sondag 08-09-1779 13-09-1779  
1779 8 Den 16 september 1779 is gestorven Aartien Drees wed van jan gerritsen en den 20 september begraven 16-09-1779 20-09-1779  
1779 9 Den 26 september 1779 is gestorven helmert willems ongedoopte soon en den 30 september 1779 begraven 26-09-1779 30-09-1779 ongedoopt
1779 10 Den 16 october 1779 is aan de Roode loop gestorven hannis Dreessen den 18 october begraven 16-10-1779 18-10-1779  
1779 11 Den 18 october 1779 is gestorven Gerrit Harmsen aan De Loop en den 20 october begraven 18-10-1779 20-10-1779  
1779 12 Den 19 october 1779 is gestorven jan Dreessen van de pol en den 21 october begraven 19-10-1779 21-10-1779  
1779 13 Den 21 october is gestorven Peeter harms Dogter Aaltien en den 23 october begraven 21-10-1779 23-10-1779  
1779 14 Den 22 october 1779 is aan de Loop gestorven jannetien Tijmens den den 25 october 1779 begraven met het invallen van de sondag 22-10-1779 25-10-1779  
1779 15 Den 22 october 1779 is een de Loop gestorven jentien jacobs en den 25 octoeber begraven met het invallen van de sondag 22-10-1779 25-10-1779  
1779 14 Den 23 october 1779 is aan de Loop gestorven peeter harms Dogter Evertien en den 25 october begraven 23-10-1779 25-10-1779  
1779 15 Den 24 october 1779 is aan de Loop gestorven Lubbert gerritsen en den 26 october begraven 24-10-1779 26-10-1779  
1779 16 Den 28 october 1779 is aan de Loop gestorven Dirk janssen Piet en den 30 october begraven 28-10-1779 30-10-1779  
1779 17 Den 29 october 1779 is aan de Loop gestorven Eijbert Fredriksen en den 1 november begraven met invallen van de sondag 29-10-1779 01-11-1779  
1779 18 Den 29 october 1779 is aan de Loop gestorven Frederik Teunis Dogter Teunisien den den 1 november begraven 29-10-1779 01-11-1779  
1779 19 Den 31 october 1779 is gestorven jannetien hendriks Dut en den 2 november begraven 31-10-1779 02-11-1779  
1779 20 Den 31 october 1779 is gestorven Cars aarts Dogter jentien en den 2 november begraven 31-10-1779 02-11-1779  
1779 21 Den 31 october 1779 is gestorven johannis Drees Dogter Fennetien en den 2 november begraven 31-10-1779 02-11-1779  
1779 22 Den 31 october is gestorven hendriks gerrits Dut sijn Dogter marritien en den 2 novemb begraven 31-10-1779 03-11-1779  
1779 23 Den 1 november 1779 is gestorven gerrit hendriksen Hed kelders soon en den 3 november begraven 01-11-1779 03-11-1779  
1779 24 Den 2 november 1779 is gestorven Aart hendriksen van vierhouten en den 4 november begraven 02-11-1779 04-11-1779  
1779 25 Den 3 november 1779 is gestorven Aartien Reijers en den 5 november begraven 03-11-1779 05-11-1779  
1779 26 Den 3 november 1779 is gestorven Eijbert Dreessen van den pol en den 5 november begraven 03-11-1779 05-11-1779  
1779 27 Den 4 november 1779 is gestorven Dirkien Dirks Dogter van Dirk Carssen en den 6 november begraven 04-11-1779 06-11-1779  
1779 28 Den 6 november 1779 is gestorven Aalt Lubbersen van Vierhouten en den 8 novemb begraven 06-11-1779 08-11-1779  
1779 29 Den 6 november 1779 is gestorven Aalt Dirksen put en den 8 november begraven 06-11-1779 08-11-1779  
1779 30 Den 7 november 1779 is gestorven gerrit Harmsen knegt van Arijen Cornelissen van vierhouten en Den 9 novemb begraven 07-11-1779 09-11-1779  
1779 31 Den 9 november 1779 is jan mouwen Doodt geboren soon aangegeven en den 12 novemb begraven 09-11-1779 12-11-1779  
1779 32 Den 10 novemb 1779 is gestorven grietien hannissen gerrit van Logchems vrouw en den 12 novemb begraven 10-11-1779 12-11-1779  
1779 33 Den 12 november 1779 is gestorven Lambert janssen weduwnaar Petertien Otten en den 15 novemb begraven met invallen der sondag 12-11-1779 15-11-1779  
1779 34 Den 14 november 1779 is gestorven Aart Eijbertsen soon van Eijbert aartsen en den 16 novemb begraven 14-11-1779 16-11-1779  
1779 35 Den 18 novemb is gestorven Hendrijna gerrits wed: van Teunis Fredriksen en den 20 november begraven 18-11-1779 20-11-1779  
1779 36 Den 20 novemb is gestorven Hendrikien Lamberts Dogter van Lambert Haverkamp en den 26 november begraven 20-11-1779 26-11-1779  
1779 37 Den 20 novemb 1779 is gestorven Willemtien Carssen Dogter van Cars Aartsen en den 23 november begraven 20-11-1779 23-11-1779  
1779 38 Den 20 november 1779 is gestorven gerritien willems Cars aarts vrouw en den 23 november begraven 20-11-1779 23-11-1779  
1779 39 Den 22 novemb 1779 is gestorven Hendrikien Everts aart Eijberts vrouw en den 24 november begraven 22-11-1779 24-11-1779  
1779 40 Den 27 novemb 1779 is gestorven Elbert gerritsen van Uddel en den 3 Decemb begraven 27-11-1779 3-12-1779  
1780 1 Den 13 meert is tot Elspeet gestorven Cornelis meijlink van amsterdam komende na zutphen gaande 13-03-1780 -  
1780 2 Den 16 junij is aart ten Caate sijn Doodt geboren soon aangegeven en den 20 junij begraven 16-07-1780 20-07-1780  
1780 3 Den 21 junij 1780 is gestorven Willem Brouwer en den 26 junij begraven in de kerk met het invallen van de sondag 21-06-1780 26-06-1780 in de kerk
1780 4 Den 5 augustij 1780 is gestorven Naaltien Claasen en den 9 augustij begraven 05-08-1780 09-08-1780  
1780 5 Den 8 augustij is gestorven jan wijchmansen en den 12 augustij begraven 08-08-1780 12-08-1780  
1780 6 Den 17 september 1780 is gestorven Dirkien Steevens en den 20 september begraven 17-09-1780 20-09-1780  
1780 7 Den 1 october 1780 is gestorven Cars Evertsen van de pol en den 5 october begraven 01-10-1780 05-10-1780  
1780 8 Den 14 novemb 1780 is gestorven Aart janssen soon van jan Aartsen en den 18 november begraven 14-11-1780 18-11-1780  
1780 9 Den 8 December 1780 is gestorven jan Aartsen vant Hoff en den 14 December begraven 08-12-1780 14-12-1780  
1780 10 Den 29 December is gestorven Weimtien Reijers wed T. Dirksen en den 4 januarij begraven 29-12-1780 04-01-1781  
1781 1 Den 5 april is gestorven Hendrijna Brouwers jan Tijmens wes: en den 10 april begraven 05-04-1781 10-04-1781  
1781 2 Den 13 september is gestorven Hendrikien Cornelis Claas Claassens vrouw en den 17 september begraven 13-09-1781 17-09-1781  
1781 3 Den 15 september is gestorven Hannis Beerentsen Berend hannis soon den den 19 september begraven 15-09-1781 19-09-1781  
1781 4 Den 22 December is gestorven Aaltien gerrits en den 28 December begraven 22-12-1781 28-12-1781  
1782 1 Den 11 Feb: is gestorven geertien Dirks wed van Cornelis Geertsen en den 16 Februarij begraven 11-02-1782 16-02-1782  
1782 2 Den 24 Feb: is gestorven Willemtien Aart vrouw van Beerent hannissen den den 5 meert begraven 27-02-1782 05-03-1782  
1782 3 Den 14 meert is bij Elspeet int veld een soldaat Doodt gevonden en den 18 meert begraven 14-03-1782 18-03-1782  
1782 4 Den 11 augustij 1782 is gestorven gerritien gerrits hannis goossen vrouw en den 15 augustus begraven 11-08-1782 15-08-1782  
1782 5 Den 26 augustij 1782 is gestorven Hendrik beertsen soon van Beert Rijksen en den 30 augustij begraven 26-08-1782 30-08-1782  
1782 6 Den 3 oktober 1782 is gestorven jacob willemsen de man van aaltien Bartin en den 7 october begraven 03-10-1782 07-10-1782  
1782 7 Den 17 october 1782 is gestorven Beert Rijksen sijn de man van Hendrikien Hendriks den 23 october begraven 17-10-1782 23-10-1782  
1782 8 Den 12 november 1782 is gestorven Bart Dreessen sijnde de man van geertien gerrits en den 18 november begraven 12-11-1782 18-11-1782  
1782 9 Den 26 november 1782 is gestorven Dirk Carssen ongedoopte Dogter en den 2 December begraven 26-11-1782 02-12-1782 ongedoopt
1782 10 Den 30 november 1782 is gestorven Teunisien martens en den 6 Decemb 1782 begraven 30-11-1782 06-12-1782  
1782 11 Den 10 December 1782 is gestorven Aalt gerritsen soon van gerrit Eerdman Den 16 December begraven aan Teunis janssen vant Luijen voldaan 10-12-1782 16-12-1782  
1782 12 Den 25 December 1782 is gestorven marritien Fredriks weduwe van otte peetersen en den 31 December begraven 25-12-1782 31-12-1782  
1783 1 Den 6 januarij 1783 is gestorven Aart Eijbertsen en den 13 januarij begraven met het invallen van de sondag 06-01-1783 13-01-1783  
1783 2 Den 2 Februarij is gestorven geertien Cornelis de vrouw van Aart Reijersen en den 8 Februarij begraven 02-02-1783 08-02-1783  
1783 3 Den 8 april is gestorven Weimtien Beeren en den 14 april begraven 08-04-1783 14-04-1783  
1783 4 Den 14 april 1783 is gestorven jannetien hendriks gerrit smits vrouw en den 19 april begraven 14-04-1783 19-04-1783  
1783 5 De 17 april is gestorven jan Rijksen Rik jacobs soon en den 22 april begraven met het invallen van paaschmaandag 17-04-1783 22-04-1782  
1783 6 Den 17 meij 1783 is gestorven Lubbert jacobsen weduwnaar van aartien jans en den 21 meij begraven 17-05-1783 21-05-1783  
1783 7 Den 10 julij 1783 is gestorven Hendrikien Peeters zijnde vrouw van Hendrik gerritsen en den 14 julij Begraven in de kerk 10-07-1783 14-07-1783 in de kerk
1783 8 Den 19 julij is gestorven Hendrik janssen zijnde soon van jan hendriksen en den 23 julij begraven 19-07-1783 23-07-1783  
1783 9 Den 28 julij is gestorven peetertien jans jan Lamberts Dogter den 1 augustij begraven 28-07-1783 01-08-1783  
1783 10 Den 25 september 1783 is gestorven Cornelis peetersen en den 29 september begraven 25-09-1783 29-09-1783  
1783 11 De 25 september is gestorven jan goossens soon gerrit en den 29 september begraven 25-09-1783 29-09-1783  
1783 12 Den 1 november is gestorven Aaltien jacobs Dogter van jacob smit en den 7 november begraven het luijen voldaan aan Teunis janssen 01-11-1783 07-11-1783  
1783 13 Den 30 Decemb is gestorven Hendrikien hendriks wed van Beert Rijksen en den 5 januarij 1784 begraven 30-12-1783 05-01-1784  
1784 1 Den 17 Februarij 1784 is gestorven Beert Cornelissen 23 Feb begraven 17-02-1784 23-02-1784  
1784 2 Den 23 Feb is gestorven helmert willems Dogter woutertien en den 28 Feb begraven 23-02-1784 28-02-1784  
1784 3 Den 29 meert is gestorven jan Rutgers soon Rutger en den 3 april begraven 29-03-1784 03-04-1784  
1784 4 Den 9 april is gestorven Gerrit hendriksen hend vis sijn soon en den 15 april begraven 09-04-1784 15-04-1784  
1784 5 Den 14 april is gestorven Peeter janssen tot uddel en den 19 april begraven in de kerk met het invallen van de sondag 14-04-1784 19-04-1784 in de kerk
1784 6 Den 19 april is gestorven Geertruijt jacobs hend jurrie vrouw en den 23 april begraven 19-04-1784 23-04-1784  
1784 7 Den 22 april is tot Elspeet gestorven een arm man van putten en tot putten begraven 22-04-1784 -  
1784 8 Den 11 meij 1784 is gestorven Frederik janssen en den 14 meij begraven 11-05-1784 14-05-1784  
1784 9 Den 18 meij 1784 is gestorven gerrit jacobsen boswaarder en den 22 meij begraven 18-05-1784 22-05-1784  
1784 10 Den 25 julij is gestorven Willem peetersen en den 29 julij begraven 25-07-1784 29-07-1784  
1784 11 Den 13 september is gestorven johannis hendriksen en den 17 september begraven 13-09-1784 17-09-1784  
1784 12 Den 15 september is hendrien Fiabrijtsius wed van D: martinius van harderwijk tot Elspeet gebracht en aldaar begraven - 15-09-1784  
1784 13 Den 16 september is gestorven Arijen Cornelissen en den 20 september begraven 16-09-1784 20-09-1784  
1784 14 Den 17 october is 1784 is gestorven Hendrikien jans jan wouters Dogter en den 22 october begraven 17-10-1784 22-10-1784  
1784 15 Den 11 novemb 1784 is gestorven jan goossens Dogter gerritienen den 17 november begraven aan Teunis janssen van t luijen voldaan 11-11-1784 17-11-1784  
1784 16 Den 3 December 1784 is gestorven jan Wijchmansen den den 8 December begraven 03-12-1784 08-12-1784  
1784 17 Den 6 Decemb is gestorven geisien Claassen Claas Claassens Dogter en den 11 December begraven 06-12-1784 11-12-1784  
1784 18 Den 9 Decemb is gestorven Aart Reijers soon Reijer en den 14 Decemb begraven 09-12-1784 14-12-1784  
1784 19 Den 20 Decemb is gestorven Aalt peeters soon jacob en den 24 December begraven 20-12-1784 24-12-1784  
1784 20 Den 23 Decemb 1784 is van de Zwaluwenburg tot Elspeet gebragt het jong geboren kindt van den hoog welgeb Heer Coenraad willem van Haarsolte heer van Staverden en den Zwaluwenburg en aldaar in de grafkelder bijgeset - 23-12-1784 in grafkelder
1785 1 Den 7 januarij 1785 is gestorven Lubbert Rijksen en den 13 januarij begraven 07-01-1785 13-01-1785  
1785 2 Den 23 januarij 1785 is gestorven Aaltien Eijberts den 27 januarij begraven 23-01-1785 27-01-1785  
1785 3 Den 27 januarij is jan Rutgers Doodt geboren Dogter aangegeven en den 31 januarij begraven 27-01-1785 31-01-1785  
1785 4 Den 29 januarij 1785 is gestorven Evert Claassen Veenkamp en den 4 Februarij begraven 29-01-1785 04-02-1785  
1785 5 Den 15 Februarij 1785 is gestorven Beertien Hendriks Mouw en den 19 Februarij begraven 15-02-1785 19-02-1785  
1785 6 Den 9 meert is gestorven Evertien Beerts Aalt peeters vrouw Den 15 meert begraven 09-03-1785 15-03-1785  
1785 7 Den 13 meert 1785 is gestorven marritien Eijberts Eijbert Aarts Dogter Den 19 meert begraven 13-03-1785 19-03-1785  
1785 8 Den 14 meert 1785 is gestorven Eijbertien Teunis en den 19 meert begraven 14-03-1785 19-03-1785  
1785 9 Den 2 april 1785 is gestorven Hendrikien Andrees Den 8 april begraven Dogter van andrees van de Laak 02-04-1785 08-04-1785  
1785 10 Den 3 april is gestorven Leitien jacobs dogter van jacob smit en 8 april begraven 03-04-1785 08-04-1785  
1785 11 Den 4 april is gestorven Aart Eijberts Eijbert Aarts soon den 8 april begraven 04-04-1785 08-04-1785  
1785 12 Den 8 meij 1785 is gestorven jan gerritsen Bakker Den 12 meij begraven 08-05-1785 12-05-1785  
1785 13 Den 21 junij 1785 is gestorven janne Claas veenkamp Den 25 junij begraven 21-06-1785 25-06-1785  
1785 14 Den 12 augustij 1785 is gestorven Grietien otten jacob smits vrouw Den 16 augustij begraven 12-08-1785 16-08-1785  
1785 15 Den 20 september 1785 is gestorven willem helmertsen Den 24 spetember begraven 20-09-1785 24-09-1785  
1785 16 Den 31 october 1785 is gestorven Hendrik gerritsen van uddel en den 7 november begraven in de kerk met het invallen van de sondag Aan Teunis janssen van t Luijen betaalt 31-10-1785 07-11-1785 in de kerk
1785 17 Den 10 December 1785 is gestorven jacobus Peetersen en den 16 December begraven 10-12-1785 16-12-1785  
1785 18 Den 22 December is gestorven jan aarts soon Eijbert en den 28 December begraven 22-12-1785 28-12-1785  
1785 19 Den 26 December is gestorven helmert willems Dogter woutertien den 31 December begraven 26-12-1785 31-12-1785  
1786 1 Den 14 januarij 1786 is gestorven Dirkien Dirks en den 20 januarij begraven Dirk Carssen Dogter 14-01-1786 20-01-1786  
1786 2 Den 29 januarij 1786 is gestorven johannis mouw en den den 4 Februarij begraven in de kerk 29-01-1786 04-02-1786 in de kerk
1786 3 Den 27 Februarij 1786 is gestorven jan jacobsen soon van jacob willemsen en den 4 meert begraven 27-2-1786 04-03-1786  
1786 4 Den 6 meert 1786 is gestorven Aaltien Beerts Rijkert jans vrouw den 13 meert begraven met invallen der sondag 06-03-1786 13-03-1786  
1786 5 Den 11 April 1786 is gestorven hendrikien Rijkets Dogter van Rijket janssen en den 15 April begraven 11-04-1786 15-04-1786  
1786 6 Den 30 april 1786 is gestorven Roelof Roeberts soon jannis Den 4 meij begraven 30-04-1786 04-05-1786  
1786 7 Den 26 september 1786 is gestorven Aart mouw en den Den 30 septem begraven 26-09-1786 30-09-1786  
1786 8 Den 19 november 1786 is jan aaltens sijn Doodt geboren Dogter aangegeven en den 24 november begraven van t luijen voldaan aan teunis janssen 19-11-1786 24-11-1786  
1786 9 Den 24 november is gestorven Claas willemsen en den 30 November begraven 24-11-1786 30-11-1786  
1786 10 Den 25 november 1786 is gestorven Heijmen janssen en den 1 December 25-11-1786 01-12-1786  
1786 11 Den 29 Decemb 1786 is gestorven gerrit jans soon Hendrik en den 3 januarij 1787 begraven 29-12-1786 03-01-1787  
1787 1 Den 16 Februarij 1787 is gestorven Peeter Cornelissen en den 22 Februarij begraven 16-02-1787 22-02-1787  
1787 2 Den 22 meert 1787 is gestorven Marritien Aarts Reijer lubberts vrouw en den 29 meert begraven met het invallen van de beededag 22-03-1787 29-03-1787  
1787 3 Den 26 meert 1787 is Harmen Andreessen sijn Doodt geboren Dogter aangegeven en den 29 meert begraven 26-03-1787 29-03-1787  
1787 4 Den 27 meet 1787 is gestorven Eijberts Aarts soon Aart en den 2 april begraven 27-03-1787 02-04-1787  
1787 5 Den 7 april 1787 is gestorven janna hendriks de vrouw van Beert Cornelissen den 13 April begraven 07-04-1787 13-04-1787  
1787 6 Den 29 april 1787 is gestorven Albertien jacobs Dogter van jacob kok en den 3 meij begraven 29-04-1787 03-05-1787  
1787 7 Den 26 meij 1787 is gestorven gerritien Beerts en den 30 meij begraven 26-05-1787 30-05-1787  
1787 8 Den 26 meij 1787 is gestorven Peeter Claassen en den 30 meij begraven Elspeet 26-05-1787 30-05-1787  
1787 9 Den 18 julij 1787 is gestorven jacob Beertsen kok en den 23 julij begraven met het invallen van de sondag 18-06-1787 23-06-1787  
1787 10 Den 28 september 1787 is gestorven Otte Dirksen soon van Dirk otten mulder en den 2 october begraven 28-09-1787 02-10-1787  
1787 11 Den 18 november 1787 is gestorven jacob janssen soon van jan willem den bakken den 23 november begraven 18-11-1787 23-11-1787  
1787 12 Den 25 november 1787 is gestorven Garharda Banninks Den 1 December begraven Extrakt overgezonden aan Teunis janssen voldaan van't luijen 25-11-1787 01-12-1787  
1788 1 Den 20 januari 1788 is gestorven gerritien Elberts en den 26 januarij begraven 20-01-1788 26-01-1788  
1788 2 Den 20 Feb is gestorven Claas Smienk den 26 Februarij begraven 20-02-1788 26-02-1788  
1788 3 Den 22 Februarij is gestorven helmert willems soon willem en den 28 Februarij begraven 22-02-1788 28-02-1788  
1788 4 Den 10 meert 1788 is gestorven geertien Tijmens en den 17 meert begraven met het invallen van de sondag 10-03-1788 17-03-1788  
1788 5 Den 31 meert 1788 is jan Aaltsen sijn Doodt geboren soon aangegeven en den 2 April begraven 31-03-1788 02-04-1788  
1788 6 Den 23 april is gestorven Elbert jacobsen jacob koks zoon Den 26 April begraven 23-04-1788 26-04-1788  
1788 7 Den 23 April 1788 is gestorven tot Uddel jannis Pol en den 28 april tot Elspeet begraven met het invallen van de sondag 23-04-1788 28-04-1788  
1788 8 Den 30 junij 1788 is gestorven Aaltien jacobs aart Reijers vrouw en den 4 julij begraven 30-06-1788 04-07-1788  
1788 9 Den 1 julij 1788 is gestorven Dirk otten mulder en den 5 julij begraven 01-07-1788 05-07-1788  
1788 10 Den 2 julij 1788 is jan willems Doodt geboren Dogter aangegeven en den 4 julij begraven 02-07-1788 04-07-1788  
1788 11 Den 22 september is gestorven jannetien Rijks Dogter van Rijk gerritsen smit en den 26 september begraven 22-09-1788 26-09-1788  
1788 12 Den 27 september is gestorven geertien Claassen Reijer Aarts vrouw en den 21 october begraven 27-09-1788 26-09-1788  
1788 13 Den 7 october is gestorven Eijbert janssen jan de weert soon en den 10 october begraven 07-10-1788 10-10-1788  
1788 14 Den 30 october 1788 is gestorven jan gangelofsen Croes, en den 4 november gegraven 30-10-1788 04-11-1788  
1788 15 Den 2 november is jan Lambert Doodt geboren soon aangegeven en den 8 november begraven 02-11-1788 08-11-1788  
1788 16 Den 3 november 1788 is gestorven gerritien andreessen jan Lamberts vrouw en den 8 november begraven 03-11-1788 08-11-1788  
1788 17 Den 17 novemv 1788 is gestorven Willem jacobs soon jacob en den 21 novemb begraven 17-11-1788 21-11-1788  
1788 17 Den 20 november is gestorven de ongedoopte Dogter van Eijberta Andreessen en den 25 novmerb begraven 20-11-1788 25-11-1788 ongedoopt
1788 18 Den 23 november 1788 is gestorven peeter jacobseb jacob koks soon en den 28 novemb begraven aanTeunis janssen van luijen voldaan 23-11-1788 28-11-1788  
1788 19 Den 24 December 1788 is gestorven Beert gangelofsen Croes en den 20 Decemb begraven in de kerk 1788 24-12-1788 30-12-1788 in de kerk
1789 1 Den 6 januarij 1789 is gestorven gerrit woutersen vant hof en den 13 januarij begraven 06-01-1789 13-01-1789  
1789 2 Den 6 januarij 1789 is gestorven Rijkert jans Dogter Peetertien en den 9 januarij begraven 06-01-1789 09-01-1789  
1789 3 Den 8 januarij 1789 is gestorven Luens Schiphorst dem 14 januarij begraven 08-01-1789 14-01-1789  
1789 4 Den 11 januarij 1789is gestorven jan woutersen vant Hof den 13 januarij begraven 11-01-1789 13-01-1789  
1789 5 Den 19 januarij is gestorven Dirk Anthonij baverman soon van j.H. Baverman en den 26 januarij begraven met het invallen van de sondag 19-01-1789 26-01-1789  
1789 6 Den 23 meert 1789 is gestorven Peetertien jacobs Dogter van jacob kok den 27 meert begraven 23-03-1789 27-03-1789  
1789 7 Den 3 april is gestorven Cornelis gerritsen Den 9 april begraven 03-04-1789 09-04-1789  
1789 8 Den 23 meij is gestorven Aaltien gijsberts en den 26 meij 1789 begraven 23-05-1789 27-05-1789  
1789 9 Den 16 junij is gestroven Dirk Carssen soon Lubbert en den 22 junij begraven 16-06-1789 22-06-1789  
1789 10 Den 19 junij is gestorven jan Dirksen Dirk Carssen soon en den 22 junij begraven 19-06-1789 22-06-1789  
1789 11 Den 31 augustij 1789 is gestorven Teunis Janssen en den 4 september begraven 31-08-1789 04-09-1789  
1789 12 Den 16 september 1789 is gestorven Gerrit Rijksen soon van Rijk smit den 19 september begraven 16-09-1789 19-09-1789  
1789 13 Den 22 september 1789 is gestorven jan huijsman en den 26 september begraven 22-09-1789 26-09-1789  
1789 14 Den 9 october 1789 is gestorven jacob jacobsen en den 13 october begraven van't luijen voldaan aan Lambert Teunissen 09-10-1789 13-10-1789  
1790 1 Den 28 januarij 1790 is gestorven hendrik gerritsen mulder en den 3 Februarij begraven 28-01-1790 03-02-1790  
1790 2 Den 13 Februarij is gestorven Jan Rutgers ongedoopte soon en den 13 Februarij begraven 10-02-1790 13-02-1790 ongedoopt
1790 3 Den 13 Februarij is gestorven Reijer Teunissen van Lobberigen hof en den 19 Februarij begraven 13-02-1790 19-02-1790  
1790 4 Den 16 Feb 1790 is gestorven jacob goossensen en den 22 Februarij begraven 16-02-1790 22-02-1790  
1790 5 Den 29 meert 1790 is gestorven jan de weevers knegt gijsbert en den 2 april begraven 29-03-1790 02-04-1790  
1790 6 Den 2 april 1790 is gestorven Helmert hendriksen xxxxxx en den 7 april begraven 02-04-1790 07-04-1790  
1790 7 Den 15 april 1790 is gestorven Beertien jacobs en den 19 april begraven 15-04-1790 19-04-1790  
1790 8 Den 24 meij 1790 is gestorven hendrijna willems en den 28 meij begraven 24-05-1790 28-05-1790  
1790 9 Den 30 meij 1790 is gestorven Aalt Willemsen van den Pol en den 3 junij begraven 30-05-1790 03-06-1790  
1790 10 Den 8 junij 1790 is Evert Doornmans Doodt gebroen soon aangegeven en den 12 junij begraven 08-06-1790 12-06-1790  
1790 11 Den 8 junij 1790 is gestorven jacomijna aarts aart Reijers Dogter en den 12 junij begraven 08-06-1790 12-06-1790  
1790 12 Den 13 junij 1790 is gestorven Aaltien Riks jan hendriks vrouw en den 17 junij begraven 13-06-1790 17-06-1790  
1790 13 Den 21 junij 1790 is gestorven gerbrigien gerrits en den 25 junij begraven 21-06-1790 25-06-1790  
1790 14 Den 22 junij is gestorven Dirk Carssen ongedoopte soon en den 26 junij begraven 22-06-1790 26-06-1790 ongedoopt
1790 15 Den 3 julij is gestorven jacob Lambertsen haverkamp en den 7 julij begraven 03-07-1790 07-07-1790  
1790 16 Den 5 julij is gestorven jan aalts ongedoopte Dogter en den 9 julij begraven 05-07-1790 09-07-1790 ongedoopt
1790 17 Den 13 julij is gestorven Eijbert Aarts soon Aart en den 16 julij begraven 13-07-1790 16-07-1790  
1790 18 Den 3 augustij 1790 is gestorven Hendrijkus Colkenstein en den 7 augustij begraven 03-08-1790 07-08-1790  
1790 19 Den 5 augustij 1790 is gestorven hendrik meelissen en den 10 augustij begraven 06-08-1790 10-08-1790  
1790 20 Den 18 augustij is gestorven Claas Claas Dogter geitien en den 23 augustij begraven 18-08-1790 23-08-1790  
1790 21 Den 20 augustij is gestorven jan goossens soon jan en den 24 augustij begraven 20-08-1790 24-08-1790  
1790 22 Den 30 augustij is gestorven Elbertien Carssen dogter van Cars aartsen en den 3 augustij begraven 30-08-1790 03-09-1790  
1790 23 Den 2 september is gestorven Willem Reijersen en den 6 stepteb begraven 02-09-1790 06-09-1790  
1790 24 Den 8 September is Gestorven Johannes Evertsen Frens Den 13 Sept begraven inval de sondag 08-09-1790 13-09-1790  
1790 25 Den 16 Sept is Gestorven den dogter van aart reijersen Den 20 Sept begraven 16-09-1790 20-09-1790  
1790 26 Den 18 November is Gestorven Heijltjen Lubberts Den 24 Nov: Begraven 18-11-1790 24-11-1790  
1790 27 Den 18 Nov is Gestorven Jan Reichard Den 24 Nov: Begraven 18-11-1790 24-11-1790  
1790 28 Den 30 November is Gestorven Gerrit Teunissen Den 6 dec begraven 30-11-1790 06-12-1790  
1790 29 Den 25 dec is Gestorven Gijsbert Jansen Den 31 dec Begraven 25-12-1790 31-12-1790  
1791 1 Den 5 Januarij is Gestorven Reijer Lubbertsen Den 11 Janu Begraven 05-01-1791 11-01-1791  
1791 2 Den 30 Janu is Gestorven J.H. Baverman Den 5 Feb Begraven 30-01-1791 05-02-1791  
1791 3 Den 30 Maart is Gestorven de dogter van Eijbert aartsen den 2 Maart begraven 24-02-1791 02-03-1791  
1791 4 Den 20 Maart is Gestorven den ongedoopte dogter van Hannis Gerritsen den 4 april begraven 30-03-1791 04-04-1791 ongedoopt
1791 5 Den 24 Augustus is Gestorven Aalt peetersen Den 29 aug begraven in val de zondag 24-08-1791 29-08-1791  
1791 6 Den 7 Sept is Gestorven Geurtjen Reijers Den 12 dito begraven in val de zondag 07-09-1791 12-09-1791  
1791 7 Den 4 october is Gestorven Harmen Evertsen Den 8 dito begraven 04-10-1791 08-10-1791  
1791 8 Den 9 nov: aanget. De dood geb zoon van harmen Gerritsen 09-11-1791 14-09-1791  
1791 9 Den 23 novm: is Gestorven Hen Jansen den 29 begraven 23-11-1791 29-11-1791  
1791 10 den 4 dec: Gestorven Anna Pasmans Den 13 dito begraven 07-12-1791 13-12-1791  
1791 11 Den 22 dec: gestorven arend Drost doe is, Eerst wezen in de nieuwe toorn geluid 22-12-1791 28-12-1791  
1792 1 Den 9 april is Gestorven Jannetjen Reijers den 14 Begraven 09-04-1792 14-04-1792  
1792 2 Den 28 april Gestorven Beert Aaltsen den 2 meij begraven 28-04-1792 02-05-1792  
1792 3 Den 21 meij Gestorven Jan Goossens zoon den 25 dito begraven 21-05-1792 25-05-1792  
1792 4 Den 30 Julij Gestorven Janna Gerrits den 3 aug begraven 30-07-1792 03-08-1792  
1792 5 Den 31 dec is Gestorven Hannis Gerrits zoon den 4 Janu 1793 begraven 31-12-1792 04-01-1793  
1793 1 Den 18 januarij Gestorven Albertjen Peeters den 25 Begraven 18-01-1793 25-01-1793  
1793 2 Den 8 Feb Gestorven Aaltjen Goossens den 14 Begraven 08-02-1793 14-02-1793  
1793 3 Den 2 Maart Gestorven Eltjen Everts den 8 Begraven 02-03-1793 08-03-1793  
1793 4 Den 27 april Gestorven Geertjen Gerrits den 1 meij begraven 27-04-1793 01-05-1793  
1793 5 Den 14 Meij Gestorven Jan Aarts zoon den 18 dito begraven 14-05-1793 18-05-1793  
1793 6 Den 9 Junij Gestorven Hend Jurriaans den 13 dito begraven 09-06-1793 13-06-1793  
1793 7 Den 9 Julij gestorven J.H. Bavermans zoon den 13 dito begraven 09-07-1793 13-07-1793  
1793 8 Den 28 augustus Gestorven Jan Corneeliszen den 8 sept begraven in val de zondag 28-08-1793 02-09-1793  
1793 9 Den 10 Sept Gestorven Grietjen Jans den 14 dito begraven 10-09-1793 14-09-1793  
1794 1 Den 28 Januarij Gestorven Jan Maassen Den 3 Febr Begraven 28-01-1794 03-02-1794  
1794 2 Den 28 Janu Gestorven Aart Karssen Den 3 Febr Begraven 28-01-1794 03-02-1794  
1794 3 Den 1 Febr Gestorven Hend Gijsbertsen vis Den 7 Febr begraven 01-02-1794 07-02-1794  
1794 4 Den 2 Febr Gestorven Jan Aarts Zoon Den 8 Febr Begraven 02-02-1794 08-02-1794  
1794 5 Den 12 Febr Gestorven Maritjen Hendriks vis Den 18 Febr Begraven 12-02-1794 18-02-1794  
1794 6 Den 30 Maart Gestorven Willem Mouws Dogter Den 4 April Begraven 30-03-1794 04-04-1794  
1794 7 Den 22 April Gestorven Beert Jansen Mouw Den 26 April Begraven 22-04-1794 26-04-1794  
1794 8 Den 11 Junij Gestorven jan van holten dogter Den 16 junij Begraven in val de Zondag 11-06-1794 16-06-1794  
1794 9 Den 21 Junij Gestorven Aaltjen Hannissen Den 25 Junij begraven 21-06-1794 25-06-1794  
1794 10 Den 7 Julij Gestorven Hend Gerrits onged: Dogter Den 11 Julij Begraven 07-07-1794 13-07-1794  
1794 11 Den 1 Augustus Gestorven Jan Steevens Den 8 Aug Begraven 01-08-1794 08-08-1794  
1794 12 Den 13 october Gestorven Trijntjen Jans Den 17 october Begraven 13-10-1794 17-10-1794  
1794 13 Den 1 Nov: Gestorven Jan Willemsen Den 7 dito Begraven 01-11-1794 07-11-1794  
1794 14 Den 22 Nov: Gestorven Een Huzaar Den 22 dito Begraven 22-11-1794 22-11-1794  
1795 1 Den 23 Janu: Gestorven Maas aarts dogter Den 30 Junu Begraven 23-01-1795 30-01-1795  
1795 2 Den 27 Janu Gestorven Willem Jacobsen Den 3 Febr Begraven 27-01-1795 03-02-1795  
1795 3 Den 27 Janu Gestorven Jan Beerendsen Den 3 Febr Begraven 27-10-1795 03-02-1795  
1795 4 Den 3 Febr Gestorven Borne Jacobsen Den 19 Febr Begraven 03-02-1795 10-02-1795  
1795 5 Den 10 Febr Gestorven Metjen Hendriks Den 16 Febr Begraven 10-02-1795 16-02-1795  
1795 6 Den 17 Febr Gestorven Hend pols Kind den 21 Feb Begraven 17-02-1795 21-02-1795  
1795 7 Den 15 Maart Gestorven Marten Ariaans Den 21 maart Begraven 15-03-1795 21-03-1795  
1795 8 Den 20 Maart aangegeeven de dood geb dogter van W. Mouw Den 23 maart Begraven 20-03-1795 23-03-1795  
1795 9 Den 12 Meij Gestorven Cornelis brouwer Den 16 meij Begraven 12-05-1795 16-05-1795  
1795 10 Den 3 Junij Gestorven Christina Martinius Den 6 Junij Begraven in de kerk 03-06-1795 06-06-1795 in de kerk
1795 11 Den 24 Junij Gestorven Jannetjen Peeters Den 29 Junlij begraven in val de Zondag 24-06-1795 29-06-1795  
1795 12 Den 8 aug Gestorven Jannetjen Beerts vrouw van willem xxvos?? Den 12 Aug begraven 08-08-1795 12-08-1795  
1795 13 Den 24 Nov: Gestorven Jan lubberts dogter den 7 Nov: begraven 03-11-1795 07-11-1795  
1795 14 Den 24 Nov: Gestorven Willem Peelen Den 30 Nov: Begraven 24-11-1795 30-11-1795  
1795 15 Den 2 decemb Gestorven Steeventjen Goossens den 8 dito Begraven 02-12-1795 08-12-1795  
1795 16 Den 16 Decemb Gestorven doumijna Juliaana Brouwers Den 22 dito Begraven 16-12-1795 22-12-1795  
1795 17 Den 18 dec Gestorven Evert jansen Den 24 dito Begraven 18-12-1795 24-12-1795  
1795 18 Den 30 Dec Aangegeven de dood geb dogter van Wouter Jansen Den 2 Janu 1796 Begraven 30-12-1795 02-01-1796  
1796 1 Den 2 Janu Gestorven Hendrik Jansen Mouw Den 8 janu Begraven in de kerk 02-01-1796 08-01-1796 in de kerk
1796 2 Den 26 Janu Gestorven Hendrik Klaassen Den 1 Feb Begraven 26-01-1796 01-02-1796  
1796 3 Den 24 Feb Gestorven Wouter Aartsen Den 3 Meert Begraven 24-02-1796 03-03-1796  
1796 4 Den 5 Maart Gestorven Klaas teuniszen Den 11 dito Begraven 05-03-1796 11-03-1796  
1796 5 Den 23 Meij Gestorven Woutertjen Lamberts Den 30 Meij Begraven inval de Zondag 25-05-1796 30-05-1796  
1796 6 Den 4 Junij Gestorven tot Staverden Grietjsen Karssen Den 8 Junij begraven 04-06-1796 08-06-1796  
1796 7 Den 18 Junij Aangegeven de dood geb Zoon Van H peeters 18-06-1796 22-06-1796  
1796 8 Den 14 Julij te Harderwijk Gestorven Willemtje Hendriks Den 18 julij Begraven te Elspeet 14-07-1796 18-07-1796  
1796 9 Den 16 Aug Gestorven de ongedoopte Dogter Van J.B. Mouw Den 19 Aug Begraven 16-08-1796 19-08-1796 ongedoopt
1796 10 Den 26 Aug Gestorven Hannis Goossens den 30 dito begraven 26-08-1796 30-08-1796  
1796 11 Den 9 Sept. Gestorven Neeltjen Jans Den 13 Sept Begraven 09-09-1796 13-09-1796  
1796 12 Den 1 October Gestorven Evertjen Fredriks Den 5 oct: Begraven 01-10-1796 05-10-1796  
1796 13 Den 5 October Gestorven Willem riksen Smit Den 8 Dito Begraven 05-10-1796 08-10-1796  
1796 14 Den 4 Nov Gestorven de dogter Van Tijs Jansen Den 8 Nov: Begraven 04-11-1796 08-11-1796  
1797 1 Den 13 Feb Gestorven Reijer Hendriksen Den 16 Feb begraven 13-02-1797 16-02-1797  
1797 2 Den 19 Julij Gestorven Evert dirks Put Den 24 Julij Begraven in val de Zondag 19-07-1797 24-07-1797  
1797 3 Den 12 Aug Gestorven Aaltjen Aarts den 16 dito begraven 12-08-1797 16-08-1797  
1797 4 Den 16 Aug Gestorven Peetertjen ten Kaate den 19 dito Begraven 16-08-1797 19-08-1797  
1797 5 Den 8 Sept Gestorven Emmetjen Peeters Den 12 Sept Begraven kerk 08-09-1797 12-09-1797 in de kerk
1797 6 Den 5 Nov. Aangegeeven de onged zoon van Gerrit Vogel Den 5 dito Begraven 05-11-1797 05-11-1797  
1797 7 Den 10 Nov. Gestorven de dogter Van Gerrit Elbertsen Den 16 dito begraven 10-11-1797 16-11-1797  
1797 8 Den 16 Nov. Gestorven Lambert Wijgmansen Den 22 dito begraven 16-11-1797 22-11-1797  
1797 9 Den 23 Nov: Gestorven Jan Aalten Den 29 dito Begraven 23-11-1797 29-11-1797  
1797 10 Den 10 dec Gestorven Jacob Hendriksen Den 16 dec Begraven 10-12-1797 16-12-1797  
1798 1 Den 4 Feb Gestorven Peel Hannissen Den 10 dito begraven 04-02-1798 10-02-1798  
1798 2 Den 19 Feb Gestorven Jan Willemsen Bakker Den 24 dito Begraven 19-02-1798 24-02-1798  
1798 3 Den 19 Feb Gestorven Gerrit Elberts Zoon den 24 dito begraven 19-02-1798 24-02-1798  
1798 4 Den 1 Meert Aangegeeven de dood Geb Zoon van JB Mouw Den 5 dito Begraven 01-03-1798 05-03-1798  
1798 5 Den 9 Meet is Gestorven Aart ten Kaate den 15 dito begraven 09-03-1798 15-03-1798  
1798 6 Den 31 maart Gestorven Jacob Brouwers Zoon Den 6 april Begraven 31-03-1798 06-04-1798  
1798 7 Den 19 April Gestorven den ongedoopten Zoon Van Jan Willemsen Den 23 april begraven 19-04-1798 23-04-1798 ongedoopt
1798 8 Den 4 Meij Gestorven Nerritjen Willems Den 8 Meij Begraven 04-05-1798 08-05-1798  
1798 9 Den 5 Julij Gestorven Hendrikje Jans wed H nouw Den 9 Julij begraven 05-07-1798 09-07-1798  
1798 10 Den 23 Julij Gestorven Willem Jansen Bakker Den 27 Julij begraven 23-07-1798 27-07-1798  
1798 11 Den 15 Augus Gestorven Hendrik Gangelofsen Kroes Den 20 Aug Begraven in val de Zondag 15-08-1798 20-08-1798  
1798 12 Den 2 Dec Gestorven Gerritjen Gerrits Den 8 Dec Begraven 02-12-1798 08-12-1798  
1798 13 Den 4 dec Gestorven Geertjen Beerts Kok den 10 dec Begraven 04-12-1798 10-12-1798  
1799 1 Den 7 Januarij Gestorven Rintjen Wouters Den 14 Janu Begraven inval de Zondag 07-01-1799 14-01-1799  
1799 2 Den 12 Janu Gestorven Gerrit Fredriksen Den 18 dito Begraven 12-01-1799 18-01-1799  
1799 3 Den 22 Feb Gestorven Beeltjen Hend Mouw Den 28 Feb Begraven 22-02-1799 28-02-1799  
1799 4 Den 24 Maart Gestorven Hendrik Gerritsen Kortjak Den 30 dito Begraven 24-03-1799 30-03-1799  
1799 5 Den 29 Maart Gestorven Reijer Teunissen Den 4 april Begraven 29-03-1799 04-04-1799  
1799 6 Den 13 Junij Gestorven de ongedoopte Zoon Van F, Reijers Den 17 dito Begraven 13-06-1799 17-06-1799 ongedoopt
1799 7 Den 27 Junij Gestorven Fennetjen Lubberts Den 2 Julij Begraven 27-06-1799 02-07-1799  
1799 8 Den 30 October Gestorven dirk otten Den 5 Nov: Begraven 30-10-1799 05-11-1799  
1799 9 Den 6 Nov Gestorven Rijkert Jans Kind Den 12 dito Begraven 06-11-1799 12-11-1799  
1799 10 Den 14 Nov: Gestorven Rijkert Jans Kind den 12 dito Begraven 14-11-1799 20-11-1799  
1799 11 Den 25 Nov Gestorven Dietmar Mouw Den 2 dec Begraven in val de Zondag 25-11-1799 02-12-1799  
1799 12 Den 29 Nov: Gestorven Jan Aarts kind den 5 dec Begraven 29-11-1799 05-12-1799  
1799 13 Den 16 december Gestorven Hendrikjen Wouters Den 23 dito Begraven in val de Zondag 16-12-1799 23-12-1799  
1800 1 Den 9 Janu aangegeeven de dood Geb Zoon Van Gerrit Jansen Den 14 dito Begraven 09-01-1800 14-01-1800  
1800 2 Den 10 Feb Gestorven Evert Pol Den 14 dito Begraven 10-02-1800 17-01-1800  
1800 3 Den 9 april Gestorven Gerritjen Aalts Den 12 dito Begraven 09-04-1800 12-04-1800  
1800 4 Den 12 April Gestorven Wouter Hendriksen Den 16 dito Begraven 12-04-1800 16-04-1800  
1800 5 Den 29 April Gestorven Corneelis Bast Zijn dogter Den 3 Meij begraven 29-04-1800 03-05-1800  
1800 6 Den 8 Augustus Gestorven Trijntjen Jacobs Den 12 dito begraven 08-08-1800 12-08-1800  
1800 7 Den 1 Sept Gestorven Berend Jans dogter Den 6 dito begraven 01-09-1800 05-09-1800  
1800 8 Den 3 Sept Gestorven Aalt Gerrits Zoon Den 6 dito begraven 03-09-1800 06-09-1800  
1800 9 Den 12 October Gestorven Willem Huijsman Den 16 oct, begraven 12-10-1800 16-10-1800  
1800 10 Den 8 Nov: Gestorven Goossen Kamphorst Den 14 dito begraven 08-11-1800 14-11-1800  
1800 11 Den 14 Nov: Gestorven Fennetjen Aarts mouw Den 30 dito begraven 14-11-1800 20-11-1800  
1800 12 Den 23 Nov. Gestorven H Eijberts ongedoopte dogter den 28 dito begraven 23-11-1800 28-11-1800 ongedoopt
1800 13 Den 5 december Gestorven den ongedoopte Zoon / dogter van Gerritjen Gerrits 05-12-1800 09-12-1800 ongedoopt
1801 1 Den 1 Janu Gestorven Gerrit Barten dogter Den 7 Janu Begraven 01-01-1801 07-01-1801  
1801 2 Den 10 Janu Gestorven Hendrik Helmerts dogter Den 13 Janu Begraven 10-01-1801 13-01-1801  
1801 3 Den 28 Jann Gestorven Jan Rijkerts Zoon Jacobus Den 3 Feb Begraven 28-01-1801 03-02-1801  
1801 4 Den 22 Feb Gestorven Harmen Heimens Den 28 Feb Begraven 22-02-1801 28-02-1801  
1801 5 Den 6 April Gestorven Steeven Ariaans Zoon Den 10 dito begraven 06-04-1801 10-04-1801  
1801 6 Den 20 April Gestorven Geertjen Waijenberg Den 24 dito Begraven 20-04-1801 24-04-1801  
1801 7 Den 9 Meij Gestorven Grietjen Goossens Den 12 dito Begraven 09-05-1801 12-05-1801  
1801 8 Den 1 Junij Aangegeven de dood Geb Dogter Van F Reijersen Den 5 dito begraven 01-06-1801 05-06-1801  
1801 9 Den 15 Julij Gestorven Aaltjen Hendriks Mouw in de kerk Den 20 dito begraven voor inval der Zondag 15-07-1801 20-07-1801 in de kerk
1801 10 Den 28 Julij Gestorven Gerrit Dirksen Put Den 1 Augustus begraven 28-07-1801 01-08-1801  
1801 11 Den 6 November Gestorven Douminicus Brouwer Den 12 Nov: Begraven 06-11-1801 12-11-1801  
1801 12 Den 9 Nov: Gestorven Hendrik Vogel Den 13 Nov: Begraven Luijen voldaan 09-11-1801 13-11-1801  
1802 1 Den 16 Maart Gestorven Hendrik Goossens den 22 Maart begraven 16-03-1802 22-03-1802  
1802 2 Den 21 Maart Gestorven Fijtjen Tijmens den 27 Maart begraven 21-03-1802 27-03-1802  
1802 3 Den 12 April Gestorven Geertjen Jans den 16 April begraven 12-04-1802 16-04-1802  
1802 4 Den 4 Meij Gestorven Peeter Harmsen kerkm den 8 meij begraven 04-05-1802 08-05-1802  
1802 5 Den 24 Meij Gestorven Steeven Corneelissen den 28 meij Begraven 24-05-1802 28-05-1802  
1802 6 Den 31 Meij onder Putten Gestorven Grietjen Aarts den 4 Junij begraven 31-05-1802 04-06-1802  
1802 7 Den 4 Junij Gestorven Gerrit Jansen den 8 Junij begraven 04-06-1802 08-06-1802  
1802 8 Den 14 Julij Gestorven Wouter Jans Dogter den 19 Julij begraven inval de Zondag 14-07-1802 19-07-1802  
1802 9 Den 1 augustus Gestorven Gerrit van Loggum dogter den 5 dito begraven Luijen voldaan 01-08-1802 05-08-1802  
1803 1 Den 31 Januarij Gestorven bartjen Gerrits den 5 Feb begraven de Eerste dubbert betaald 31-01-1803 05-02-1803  
1803 2 Den 19 Feb Gestorven de Zoon Van G Jansen den 25 Feb begraven 19-02-1803 25-02-1803  
1803 3 Den 3 Maart Gestorven de Zoon Van andrees baverman den 8 Maart begraven 03-03-1803 08-03-1803  
1803 4 Den 14 Maart Gestorven Lijsjen Borren Den 21 Maart begraven inval de Zondag 14-03-1803 21-03-1803  
1803 5 Den 18 Maart Gestorven Geertje Peelen XXX Den 24 Maart begraven 18-03-1803 24-03-1803  
1803 6 Den 22 April Gestorven Lubbertjen Arien den 26 april Begraven 22-04-1803 26-04-1803  
1803 7 Den 10 Junij gestorven Gerrit Rijksen Vogel den 14 Junij begraven 10-06-1803 14-06-1803  
1803 8 Den 20 Junij Gestorven Een bedelaaressen op den 20 Junij begraven 20-06-1803 20-06-1803  
1803 9 Den 5 Augus Gestorven Jannetjen Johannissen Dut den 9 augus Begraven 05-08-1803 09-08-1803  
1803 10 Den 22 Sept Gestorven Reijer Hendriksen Ramaker den 26 Sept Begraven 22-09-1803 26-09-1803  
1803 11 Den 11 october Gestorven Cornelis Beerts Zoon den 15 October begraven 11-10-1803 15-10-1803  
1803 12 Den 1 Dec is Gestorven Aalt peetersen den 7 dito Begraven Luijen voldaan 01-12-1803 07-12-1803  
1804 1 Den 4 Januarij gestorven Eevert Harmsen Schut Den 10 Janu Begraven 04-01-1804 10-01-1804  
1804 2 Den 13 april is Gestorven de dogter van drees barten den 17 april Begraven 13-04-1804 17-04-1804  
1804 3 Den 1 Meij is Gestorven Neeltjen Dirks wed H baverman den 8 Meij begraven 01-05-1804 08-05-1804  
1804 4 Den 3 Augustus Gestorven Willem Jacobs kind den 7 dito begraven 03-08-1804 07-08-1804  
1804 5 Den 27 aug Gestorven Fredrik Eijbertsen dem 31 august begraven 27-08-1804 31-08-1804  
1804 6 Den 17 Sep Gestorven Jan Willemsen Pluim Den 21 dito Begraven 17-09-1804 23-09-1804  
1804 7 Den 23 Sept Gestorven Greetjen Helmerts Den 27 dito Begraven 23-09-1804 27-09-1804  
1804 8 Den 22 Sept Gestorven Een arm mensch den 26 dito Begraven 22-09-1804 26-09-1804  
1804 9 Den 25 october Gestorven de Zoon van Peter Jansen den 29 oct Begraven 25-10-1804 29-10-1804  
1804 10 Den 1 November Gestorven Trintjen Heijmens den 6 Nov Begraven 01-11-1804 06-11-1804  
1804 11 Den 5 November Gestorven Evertjen Hendriks Den 10 dito Begraven 05-11-1804 10-11-1804  
1804 12 Den 21 Nov is dood bevonden op bed Gerrit Jacobsen den 28 dito begraven 21-11-1804 28-11-1804  
1804 13 Den 15 Dec Gestorven Gerrit Sillen Zoon Den 21 dito begraven Luijen voldaan 15-12-1804 21-12-1804  
1805 1 Den 10 Januarij Gestorven Annetjen xxxx Den 16 Jan begraven 10-01-1805 16-01-1805  
1805 2 Den 4 Feb Gestorven Jan Boxhoorn in de kerk Den 11 dito begraven inval de Zondag 04-02-1805 11-02-1805  
1805 3 Den 20 Feb Gestorven berend Jansen Den 26 dito begraven 20-02-1805 26-02-1805  
1805 4 Den 2 april Gestorven t kind van Gerrit Sillen den 8 dito begraven 02-04-1805 08-04-1805  
1805 5 Den 12 april Gestorven De Zoon Van EJ Frens Johannis den 17 dito begraven 12-04-1805 17-04-1805  
1805 6 Den 8 meij Gestorven Teuntjen Jacobs den 13 dito begraven inval de Zondag 08-05-1805 13-05-1805  
1805 7 Den 10 Sept Gestorven Janna de Brake den 14 Sept begraven 10-09-1805 14-09-1805  
1805 8 Den 3 October gestorven Jannetjen Renger den 7 october begraven 03-10-1805 07-10-1805  
1805 9 Den 5 october aangeteekend de dood gebooren Zoon Van EJ Frens den 7 october begraven 05-10-1805 07-10-1805  
1805 10 Den 14 october gestorven de Zoon van Peeter Jansen den 15 october begraven 14-10-1805 15-10-1805  
1805 11 Den 30 October Gestorven Greetjen Hendriks Mouw den 5 November Begraven 30-10-1805 05-11-1805  
1805 12 Den 31 October Gestorven Stijntjen Tijmens den 6 November Begraven 31-10-1805 06-11-1805  
1805 13 Den 29 November gestorven Jentjen Hendriks den 5 December Begraven 29-11-1805 05-12-1805  
1806 1 Den 1 Januarij gestorven de dogter Van Harmen dreessen den 7 Janu begraven 1-01-1806 07-01-1806  
1806 2 Den 25 Februarij gestorven Gerrit Reinders Den 3 Maart begraven 25-02-1806 03-03-1806  
1806 3 Den 2 meert Gestorven t kind Van Hend Smimons ent grietjsen Hendriks Luijen voldaan, den 7 meert begraven 02-03-1806 07-03-1806  
1806 4 Den 12 meert gestorven Cornelisjen Willems den 18 meert begraven 12-03-1806 18-03-1806  
1806 5 Den 21 Meert gestorven te uddel , onder tampt apeldoorn annetje Hendriks den 27 meert begraven 21-03-1806 27-03-1806  
1806 6 Den 22 Meert gestorven te uddel onder 'tampt apeldoorn Jan Woutersen den 28 meert begraven 22-03-1806 28-03-1806  
1806 7 Den 29 Meert gestorven Jacob gijsberts den 4 April begraven 29-03-1806 04-04-1806  
1806 8 Den 7 april gestorven Geertruijd Hendriks mouw den 14 april begraven inval de Zondag 07-04-1806 14-04-1806  
1806 9 Den 11 meij gestorven Harmen Jansen den 15 dito begraven 11-05-1806 15-05-1806  
1806 10 Den 15 Junij gestorven Hendrik Eijbertsen aan den 19 dito begraven 15-06-1806 19-06-1806  
1806 11 Den 20 Sept Gestorven Wouter Gerritsen Den 24 dito begraven 20-09-1806 24-09-1806  
1807 1 Februarij 1804 Den 1 Feb gestorven de dood geboren Zoon van Wouter Jansen den 5 Feb begraven 01-02-1807 05-02-1807  
1807 2 April Den 27 gestorven Hend Jansen den 1 Meij begraven 27-04-1807 1-05-1807  
1807 3 Den 19 meij gestorven Evertje Cornelis den 25 meij begraven betaald dirk braven 19-05-1807 23-05-1807  
1807 4 Den 26 Meij Gestorven Hendrikjen Hendriks Den 1 Meij begraven inval de Zondag 26-05-1807 01-06-1807  
1807 5 Den 21 Julij is gestorven Dhannisje Dreesz - te Staveren onder Ermello - den 25 Julij begraven 21-07-1807 25-07-1807  
1807 6 Den 15 Augustus gestorven Dreesje Jans onder t Ampt Apeldoorn den 19August Begraven 15-08-1807 19-08-1807  
1807 7 Den 20 Augustus gestorven Jacob Jacobsen Smit den 24 augustus Begraven 20-08-1807 26-08-1807  
1807 8 Den 2 Sept gestorven t Kind van gerrit Selle den 5 Sept begraven Luijen voldaan 02-09-1807 05-09-1807  
1807 9 Den 8 october gestorven Beert Jansen onder 't ampt apeldoorn den 14 dito begraven 08-10-1807 14-10-1807  
1807 10 Den 26 Dec aangegeven de dood geboren Zoon van wouter Jansen onder t ampt apeldoorn Den 31 dec begraven 26-12-1807 31-12-1807  
1808 1 Den 3 Januarij 1808 gestorven Hendrikje Lubberts den 9 Januarij begraven van vierhouten 03-01-1808 07-01-1808  
1808 2 Den 18 Januarij 1808 gestorven Gerrit van Logchem Den 25 Januarij begraven inval de Zondag 18-01-1808 25-01-1808  
1808 3 Den 21 Febr gestorven Jannetjen Gerrits den 27 Febr begraven 21-02-1808 27-02-1808  
1808 4 Den 20 Maart gestorven de ongedoopte Zoon van Hendrik Riksen wever den 24 Maart begraven 20-03-1808 24-03-1808 ongedoopt
1808 5 Den 17 april gestorven Aart Steevens den 21 dato begraven 17-04-1808 21-04-1808  
1808 6 Den 15 Julij Gestorven Gerritjen Aarts den 19 dato begraven 15-07-1808 19-07-1808  
1808 7 Den 30 Julij gestorven L otten den 3 Augustus begraven 30-07-1808 03-08-1808  
1808 8 Den 9 october Ges: Geertje Karsen den 13 dito begraven 09-10-1808 13-10-1808  
1808 9 Den 15 october Gestorven Stijntje Willems den 23 dito begraven 15-10-1808 23-10-1808  
1808 10 Den 28 october gestorven Willem Jacobsen den 3 November begraven Vierhouten 28-10-1808 03-11-1808  
1808 11 Den 29 october Gestorven Jan Hendriks den 3 November begraven 29-10-1808 03-11-1808  
1808 12 Den 19 december aangegeven de dood geb Zoon van drees Barten den 22 dec begraven 19-12-1808 22-12-1808  
1808 13 Den 21 dec aanget de dood geb Zoon van antoni petersen den 22 december begraven van Luijen voldaan den 24 december 21-12-1808 22-12-1808  
1808 14 Den 30 dec gestorven gerrit sillen den 5 januarij 1809 begraven 30-12-1808 05-01-1809  
1809 1 Den 10 Jan gestorven de ongedoopte Zoon van otto Lubberts den 15 octo begraven 10-01-1809 15-01-1809 ongedoopt
1809 2 Den 19 Januarij gestorven Goossen Jansen den 25 Januarij begraven 19-01-1809 25-01-1809  
1809 3 Den 6 Grasmaand gestorven Hendrik Gerritsen den 12 dito begraven 06-04-1809 12-04-1809  
1809 4 Den 9 grasmaand gestorven Jacob Hendriks den 15 dito Begraven 09-04-1809 15-04-1809  
1809 5 Den 12 bloeimaand gestorven Goossen Hendriksen den 16 dito Begraven 12-05-1809 16-05-1809  
1809 6 den 26 julij aangegeven de dood geb dogter van Gerrit wiggers Den 28 dato begraven 26-07-1809 28-07-1809  
1809 7 den 30 Julij Gestorven Willemina brouwers den 3 Augustus begraven in de kerk Luijen voldaan den 15 augustus 30-07-1809 03-08-1809 in de kerk
1809 8 Den 21e Augustus Gestorven Peter Reijers den 28 augustus begraven 21-08-1809 28-08-1809  
1809 9 Den 11 Sept gestorven Geertjen Hendriks den 15 sept begraven 11-09-1809 15-09-1809  
1809 10 den 19 Sept gestorven Lubbertje Hendriks den 23 Sept begraven 19-09-1809 23-09-1809  
1809 11 den 6 october gestorven Jan Jansen bakker den 10 october begraven 06-10-1809 10-10-1809  
1809 12 den 8 october gestorven Hendrik Simons den 12 october begraven 08-10-1809 12-10-1809  
1809 13 Den 15 october gestorven Helmert Jansen bakker den 22 october begraven 15-10-1809 22-10-1809  
1809 14 Den 15 october aangegeven de dood geb onder apeldoorn van Jan Jacobsen Kok den 21 october begraven 15-10-1809 21-10-1809  
1809 15 Den 26 october gestorven Wijmpjen hulmans den 1 november begraven 26-10-1809 01-11-1809  
1809 16 den 30 october gestorven de ongedoopte dogter van E Jansen den 2 November begraven 30-10-1809 02-11-1809 ongedoopt
1809 17 dDen 29 october gestorven Peterje vierhouten den 3 November begraven 29-10-1809 03-11-1809  
1809 18 Den 6 november Gestorven Jan hannissen mouw Den 13 Nov: begraven in de kerk inval den Zondag 06-11-1809 13-11-1809 in de kerk
1809 19 den 18 gestorven de dogter van J: hendriks dut den 25 dito begraven 18-11-1809 25-11-1809  
1809 20 Den 30 Nov: Gestorven Hendrik Jansen den 5 dec begraven 30-11-1809 05-12-1809  
1809 21 Den 9 dec gestorven Hartger dirksen dogter den 15 dito begraven 09-12-1809 15-12-1809  
1810 1 Den 13 Januarij Gestorven Jentje Gerrits den 19 Januarij begraven 13-01-1810 19-01-1810  
1810 2 Den 2 Februarij Gestorven Rijkert Jans Zoon Gerrit Den 8 Feb begraven 02-02-1810 08-02-1810  
1810 3 Den 7 Febr gestorven Gerrit Bos Zoon den 13 dito begraven 07-02-1810 13-02-1810  
1810 4 Den 28 Febr Gestorven Hend van Asselt dogter Den 7 Maart begraven 28-02-1810 07-03-1810  
1810 5 Den 7 Maart gestorven dirk Karssen den 13 Maart begraven 07-03-1810 13-03-1810  
1810 6 Den 15 Maart gestorven Barend Jansen den 20 Maart begraven 15-03-1810 20-03-1810  
1810 7 Den 26 Maart gestroven Garbrig Jans Den 2 April begraven 26-03-1810 02-04-1810  
1810 8 Den 31 Maart gestorven Grietjen Aalten Den 6 april begraven 31-03-1810 06-04-1810  
1810 9 Den 6 april gestorven Jochim brouwer den 10 april begraven 06-04-1810 10-04-1810  
1810 10 Den 6 april gestorven Hannis Gerritsen van Logchem den 12 april begraven 06-04-1810 12-04-1810  
1810 11 Den 6 april gestorven Jannetje Aarts de brouwer den 12 april begraven in de kerk 06-04-1810 12-04-1810 in de kerk
1810 12 Den 7 april gestorven Hend Hendriks Naatjes Zo den 12 begraven op orden der domeinij diaconen betaald Luijen 07-04-1810 12-04-1810  
1810 13 Den 13 april gestorven Jan Hendriksen bakker den 17 april begraven 13-04-1810 17-04-1810  
1810 14 den 15 april gestorven Evert Cornelissen Koekke den 19 april begraven 15-04-1810 19-04-1810  
1810 15 Den 17 april gestorven Drees Lammerts onder apeld den 25 begraven 17-04-1810 25-04-1810  
1810 16 Den 24 april gestorven Willem aartsen mouw Den 27 april begraven 24-04-1810 27-04-1810  
1810 17 Den 26 meij gestorven Maas aartsen mulder den 30 begraven 26-05-1810 30-05-1810  
1810 18 Den 31 neij gestorven Jannis Jansen den 4 Junij begraven 31-05-1810 04-06-1810  
1810 19 Den 11 Junij gestorven de ongedoopte Zoon van Peter Jansen den 15 Junij begraven 11-06-1810 15-06-1810 ongedoopt
1810 20 Den 20 Julij Gestorven Jan ter Wells den 26 Julij begraven Luijen voldaan 20-06-1810 26-06-1810  
1810 21 Den 9 augustus Gestorven Wijgman Jansen den 13 aug begraven 09-08-1810 13-08-1810  
1811 1 Den 31 Januarij aangegeven dood Maritje gerrits vrouw van Rijkert jansen te vierhouten den 1 Febr begraven of bijgezet 31-01-1811 01-02-1811 in de kerk
1811 2 Den 22 augus gestorven Evert Hendriksen den 26 augus begraven - oud 45 jaaren - 22-08-1811 26-08-1811  
1811 3 Den 9 Sept gestorven Dirk Teunissen van vierhouten den 13 Sept begraven 09-09-1811 13-09-1811  
1811 4 Den 15 Sept gestorven Hendrik Wijgmansen uddel Den 19 Sept begraven ampt Apeldoorn 15-09-1811 19-09-1811  
1811 5 Den 17 october gestorven Johannis Lubbersen den 21 october begraven 17-10-1811 21-11-1811  
1811 6 Den 31 october gestorven Jan Beerts dogter te Uddel gent Jentjen den 2 November begraven 31-10-1811 02-11-1811  
1811 7 Den 4 November gestorven Gerrit Gerritsen Jans Zoon te Uddel den 6 November begraven Gent Gerrit 04-11-1811 06-11-1811  
1811 8 Den 4 November gestorven Jan Beerts dogter te uddel den 6 November begraven gent Stijntjen 04-11-1811 06-11-1811  
1811 9 Den 4 November gestorven Jan Beerts dogter te uddel den 6 November begraven gent Gerritjen 04-11-1811 06-11-1811  
1811 10 Den 7 November te uddel gestorven Maartje Stevens, vrouw van Jan Beertsen den 8 November begraven 07-11-1811 08-11-1811  
1811 11 Den 10 Nov: gestorven Jan Beerts dogter te uddel gent Aartjen den 12 dato begraven 10-11-1811 12-11-1811  
1811 12 Den 13 Nov gestorven Maritjen Jochems den 15 nov Begraven van uddel 13-11-1811 15-11-1811  
1821 1 Johannes Everwijn oud predikant te Elspeet 17-12-1823 - in de kerk
1823 1 Mevrouw Everwijn, weduwe van oud predikant Johannes Everwijn te Elspeet 22-10-1823 - in de kerk
A World waiting to be explored