• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Woord vooraf

Geschiedenis van het begraven
We hebben geprobeerd de geschiedenis van het begraven in Elspeet in kaart te brengen omdat die letterlijk “op het kerkhof ligt”. Kennis hiervan biedt aansluiting met de huidige samenleving die haar wortels in het rijke verleden heeft liggen.
Van de informatie die er in het verleden is geweest, is helaas veel verloren gegaan. Dergelijke hiaten vormen een belemmering om een totaalbeeld op te bouwen. Om toch een min of meer sluitend geheel te creëren wordt soms gebruik gemaakt van algemene informatie verkregen uit andere plaatsen. Daarbij zijn wij van de veronderstelling uitgegaan dat zaken die in het verleden algemeen gangbaar waren in de omliggende plaatsen ook in Elspeet gebruikelijk waren.


Doelstelling inventarisatie
De bedoeling van de inventarisatie van de Algemene Begraafplaats in Elspeet is het verlenen van een maatschappelijke dienst. Er zijn veel mensen die niet meer weten waar hun voorouders en vroegere verwanten begraven liggen. Op deze wijze hopen we de beschikbare informatie voor een breed publiek op een gemakkelijk toegankelijke wijze te ontsluiten.
Daarnaast willen we helpen de begraafplaats in stand te houden door de kennis hierover te vergroten. Dit met het doel dat we zuinig zijn op wat we nog hebben. In een aantal gevallen zullen we ook beschrijven wat verloren is gegaan. Dat is jammer, omdat toekomstige generaties er geen kennis meer van kunnen nemen.
Tenslotte willen we respectvol met de graven omgaan. Vooral bij de oudere graven wordt de tekst van grafmonumenten onleesbaar of raakt het grafmonument zelf in verval. Het betreft vaak heel persoonlijke informatie die niet in gemeentelijke registers is vastgelegd. Door het vastleggen van de situatie met foto’s blijft dergelijke informatie behouden.


Privacy
Bij het inventariseren van een begraafplaats worden persoonlijke gegevens geïnventariseerd. Dit betreft openbare informatie. Immers is deze informatie zichtbaar op aanwezige grafmonumenten en heeft die soms ook in kranten gestaan (rouwadvertenties, overlijdensberichten, bekendmakingen van de burgerlijke stand, etc.).
Het betreft ook informatie waar vaak naar gezocht wordt door genealogen en familie, maar ook door vrienden en bekenden. De voordelen van het opnemen van dergelijke informatie in een geautomatiseerd systeem wegen dan ook al snel op tegen de nadelen.


De informatie
De aangeboden informatie is van uit diverse bronnen verzameld. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke handgeschreven grafregisters, maar bijvoorbeeld ook de tekst op de grafmonumenten zelf. Ook is gebruik gemaakt van informatie vanuit oude kranten zoals de berichten van de gemeentelijke burgerlijke stand en rouwadvertenties. Naast menselijke fouten blijkt dat ook dergelijke bronnen niet altijd foutloos zijn. Indien u gebruik maakt van de aangeboden informatie dient u deze zelf te controleren op juistheid en geschiktheid voor uw toepassing.
Lees bij gebruik van de website altijd vooraf de disclaimer die onlosmakelijk verbonden is met het gebruik van de website www.elspeethistorie.nl .
Interview
Diverse aanvullende informatie is verkregen door gesprekken met (oud) medewerkers van de gemeente Nunspeet die op de begraafplaats gewerkt hebben. Ook is informatie verkregen uit gesprekken met oudere Elspeters.

 

A World waiting to be explored