• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Hunneschans

Hunneschans.

De Hunneschans ligt strak naast het uddelermeer, ter plaatse word onderstaande bezoekers informatie verstrekt:

hunneschansDe hunneschans is omstreeks 900 na Christus gebouwd op een zandtong in een laaggelegen dal tussen hoge stuwwallen. Rondom bevonden zich moerassen en het diepe uddelermeer. In de prehistorie woonden op deze gunstigĀ  gelegen plek reeds mensen. Uit deze periode dateren bijvoorbeeld de 3 hier nog staande grafheuvels. In de vroege middeleeuwen werd ijzererts gewonnen op de hoge stuwwal in de omgeving van Apeldoorn. Dit erts werd over de veluwe vervoerd langs enkele belangrijke wegen. In de buurt van de Hunneschans kruist een aantal van deze wegen elkaar. Ook bevond zich hier de leuvenemse beek. Die mogelijk dienst deed als vaarweg naar de kust. De schans bewaakte de routes waarlangs het kostbare ijzer werd vervoerd en het punt waar het wellicht werd overgeslagen in schepen. Vermoedelijk diende de schans toen en later in tijden van onrust ook nog als toevluchtsoord voor de plaatselijke bevolking.Hunneschans

Onderzoek door archeologen heeft geleerd dat hier reeds in de prehistorie is gewoond. Uit die periode resteert ook de nog zichtbare grafheuvel met ringsloot. Deze heuvel, die een begraving uit de Nieuwe Steentijd bedekt, behoort tot de klokbekercultuur (2000-1700 v. CHR.)

10e eeuw. Een eerste ringwal is gebouwd omstreeks 900 na Christus. Het meer reikte toen tot de omwalling en de gracht was gevuld met water. De wand was opgeworpen uit heideplaggen en aan de buitenkant voorzien van een dubbele rij houten palen met zand ertussen. In deze steil uit de gracht oprijzende keermuur bevond zich aan de zuidzijde een eenvoudige toegang bestaande uit dicht naast elkaar geplaatste stammetjes. Binnen de ringwal ontbreken duidelijke sporen van woningen.

13e eeuw. Omstreeks 1200 is de wal tot de huidige afmetingen verbreed en verhoogd. De toegang kreeg een monumentaal aanzien door een dubbele rij van 4 zeer zware houten zuilen. Tegen de ringwal en soms gedeeltelijk hierin hebben in de 13e eeuw enkele huizen met schuren gestaan. De doorgang aan de oostzijde is in de 19e eeuw gegraven.

A World waiting to be explored