• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Putterkoppel

PutterkoppelPutterkoppelDe Putterkoppel is een vroegere leemkuil langs de weg van Niersen naar Uddel. De leem kon vroeger worden gebruikt voor het bakken van stenen, het vervaardigen van aardewerk en urnen, maar ook bijvoorbeeld voor het verharden van wegen.
Tegenwoordig staat onder in de kuil water en lest het wild haar dorst op deze plek.

De naam Putterkoppel wordt als volgt verklaard:
Putter = Put
Koppel = Gemeenschappelijk land
Dus is het de naam van een gemeenschappelijke kuil met een put

Koningin Wilhelmina

In de Putterkoppel is een gedenksteen geplaatst, met een aantal opschriften:
Aan de voorkant: “Putterkoppel
Aan de achterkant “Het Vreebos werd door H.M. de Koningin aangekocht in Mei 1907”.

Verder een nogal dichterlijke tekst:

In ’t hart van dit hoogopgaand bos ligt een kuil.
Misschien eenmaal voor rechtspraak verkoren.
Of wel tot een plek waar der Maalmannen mond.
Zich op ’t stuk van bebossing deed hooren.
Den lande tot heil, ook door hun overleg.
Werd ontginning verbeidt of geboren.

Dr. E. LAURILLARD

Koningin Wilhelmina heeft het Kroondomein in haar regeerperiode aanmerkelijk uitgebreid. Als onderdeel van die uitbreiding kocht ze rond Niersen grote stukken land, die ze vervolgens liet bebossen. Het Vreebos was een bestaand stuk bos temidden van de grote stukken heide die er destijds waren.
In de tijd van Koningin Wilhelmina was de Putterkoppel nog geen moddergat, maar een kuil die keurig werd aangeharkt.

Putterkoppel met schuurtjePutterkoppel met schuurtje. Foto: www.wimvanteinde.nlVroeger stonden in de Putterkoppel een Koepel en een schuurtje. De Koepel is vaak door Koningin Wilhelmina bezocht.
In het juni-nummer van Vaassens Vooruitgang uit 1926 wordt de volgende beschrijving gegeven:

... en ge staat opeens in een boschje van hoog opgaande beuken, onder welks lommer ge een tweetal koepelvormige reuzenprieelen ontdekt. 't Eene is voor de Kon. Familie als deze hier komt vertoeven en 't andere voor de paarden van Hare Majesteit. Een opschrift op een daar geplaatsten steen verkondt den bezoeker 't ontstaan van dit lieflijkst aller plekjes in den omtrek.

Koningin Wilhelmina liet rond 1957 de koepel herstellen. De houten koepel was toen zeskantig, met zware eiken palen op de hoeken met daaraan de horizontale latten. Op de latten was hei gebonden. Het dak was gemaakt van hei, dat met leem werd afgedicht. In het huisje zaten deuren en kleine raampjes. Binnen waren langs de zijkanten bankjes aangebracht.
Nadat de koepels na het overlijden van Koningin-moeder Wilhelmina enkele malen waren vernield werden ze kort daarna afgebroken.

Bron: www.wimvanteinde.nl

A World waiting to be explored