user_mobilelogo
Stuur hier uw reactie. U ontvangt z.s.m. van ons bericht retour.
1000 tekens over
Bestanden toevoegen

Wateroverlast Elspeet nog steeds niet voorbij.

Op zaterdag 15 augustus 2020 kreeg Elspeet een iets zwaardere bui te verwerken. Een aantal inwoners heeft circa 20 millimeter neerslag gemeten. Het was dus geen zware bui maar kan toch beschouwd worden als een test voor de getroffen maatregelen van gemeente Nunspeet tegen de wateroverlast. Door het combineren van gegevens van diverse locatie ontstaat het volgende beeld.

Waarneming diverse locaties
De wadi aan de Hogeweg heeft nauwelijks gefunctioneerd. Na de bui stond er niet meer water in dan er normaal in zou vallen. We weten niet hoeveel water hier is gevallen, mogelijk onvoldoende voor de wadi om in werking te treden. Op de kruising Gerstweg/Vierhouterweg stond wel veel water op de straat, idem op de Vierhouterweg bij garage Stoffer. Het is niet van buitenaf zichtbaar of de waterberging bij de dorpskerk heeft gefunctioneerd.
Bij de net aangepaste kruising Staverdenseweg/Nachtegaalweg stond een forse hoeveelheid water aan alle zijden. Er was weinig verschil merkbaar t.o.v. de oude situatie. Het water stond zo hoog dat auto’s niet verantwoord konden passeren, zo hadden diverse passanten water in de auto. wateroverlast2020Door een enkele automobilist werd grote overlast veroorzaakt voor aanwonenden.

Op een aantal plaatsen was het riool duidelijk overbelast. Diverse gemalen van de drukriolering vertoonden een rode lamp. Ook braakten diverse rioolafvoeren water uit in plaats dat het water afgevoerd werd.
Ondanks de forse hoeveelheid water op een aantal plaatsen op straat en het verzadigde rioolstelsel was de afvoer via de overstort richting de Merelweg gering. Dit terwijl de veel hoger gelegen rioolput aan de Merelweg volop overstroomde.
Hoewel er geen meldingen bekend zijn van overlast in woningen geven diverse inwoners aan dat de riolering kolkende geluiden maakte. In een aantal gevallen kwam er wel water binnen, bijvoorbeeld via een doucheputje zonder grote overlast.

 

 • 20200815_195734.jpg
 • 20200815_195830.jpg
 • 31B5C649-27A7-4286-BB13-901E8375895F.jpg
 • 20200815_200236.jpg
 • 20200815_200732.jpg
 • BC95518F-FCF0-4D9A-9E79-4B0FFA5081B5.jpg
 • C531E7EF-E6D6-4475-8DA4-3B645767E985.jpg
 • DCF0501B-0DD7-4615-A5F8-82F5BD6D2782.jpg
 • E71A34EF-C856-418C-8AD3-A1CE023B37A8.jpg
 • FDD179AF-522D-452D-A3D8-1724FBD6906E.jpg
 • 8EC44F7C-E79B-4BEC-AF78-B599F5C22C16.jpg
 • D497EFF7-ADF6-40FF-9642-0C4170F41E4F.jpg

Voorlopige conclusie
Omdat bij een geringe bui al fors wateroverlast op straat ontstaat lijken de genomen maatregelen tegen de wateroverlast niet erg effectief. Het riool is op een aantal plaatsen duidelijk overbelast terwijl de overstort minimaal werkt. Wellicht is dit een bewuste keuze om de riool overstort zo laat mogelijk in werking te laten treden. Het vrijkomende rioolwater gaat immers via een sloot naar de Merelweg, en via de Bergweg komt het uit in het voedingsgebied van de Hierdensebeek. Elspeet lijkt nog niet klaar voor een echte hoosbui.

Heeft u foto’s van de wateroverlast op straat of in gebouwen? Het team ElspeetHistorie.nl voegt deze graag toe aan het dossier.

 

Wateroverlast Elspeet nog niet voorbij.

Op 9 augustus 2018 begint de wateroverlast in Elspeet een nieuw hoofdstuk.
Nadat Elspeet vele jaren zuchtte onder wateroverlast door hoosbuien zijn door gemeente Nunspeet diverse maatregelen getroffen om dit te verbeteren. Zo zijn:
- wadi’s gemaakt aan de Hogeweg;
- meerdere infiltratieriolen aangebracht;
- rioolleidingen vergroot;
- extra waterafvoer gemaakt vanaf de Vierhouterweg via de Nunspeterweg en Nachtegaalweg naar de Merelweg;
- infiltratiekratten geplaatst bij het aanpassen van De Brink.

puttenlegenPutten legen op 6 augustus 2018Elspeet heeft veel gemerkt van de getroffen maatregelen. Zo is veel geld geïnvesteerd maar ook is het centrum door de aanpassingen een halfjaar afgesloten geweest. Dit met veel overlast en schade voor ondernemers. Volgens gemeente Nunspeet waren de maatregelen zodanig dat overlast in gebouwen tot het verleden behoorde. Maar zoals het engelse spreekwoord luidt: the proof of the pudding is in the eating. Gemeente Nunspeet was zich hiervan terdege bewust en liet in tegenstelling tot voorgaande jaren de rioolputten in het dorp preventief reinigen.

 


Vanmiddag rond 15 uur diende de waarzegger zich aan in de vorm van een niet eens zo heftige bui. Uit metingen van het KNMI meetpunt 570 blijkt er tussen 15 uur en 17.30 uur 36,1 mm gevallen te zijn. De overlast op straat was fors zoals blijkt uit de foto’s. Ook is er opnieuw overlast in de gebouwen vastgesteld. Er (b)lijkt niet veel verandert te zijn.

 

Bovenstaand een video weergave

 

 • 20180809_155747.jpg
 • 20180809_155815.jpg
 • 20180809_155945.jpg
 • 20180809_155948.jpg
 • 20180809_160007.jpg
 • 20180809_160013.jpg
 • 20180809_160026.jpg
 • 20180809_160034.jpg
 • 20180809_160044.jpg
 • 20180809_160115.jpg
 • 20180809_160123.jpg
 • 20180809_160217.jpg
 • 20180809_160303.jpg
 • 20180809_160313.jpg
 • 20180809_160327.jpg
 • 20180809_160338.jpg
 • 20180809_160523.jpg
 • 20180809_160542.jpg
 • 20180809_160629.jpg
 • 20180809_160655.jpg

Uit foto’s blijkt het volgende:
- de wadi’s aan de Hogeweg hebben niet veel water gebufferd;
- in het dorp op de gebruikelijke plaatsen de gebruikelijke overlast;
- de afvoer naar de Merelweg functioneerde wel, maar leek niet optimaal, in voorgaande jaren liep het water over de Merelweg terwijl de sloten nu niet vol stonden;
- de afvoer naar het achterliggende gebied aan de Bergweg functioneerde bijna niet, een uur na de bui was hier nog amper water te zien.

Het team ElspeetHistorie.nl is benieuwd wat het nieuwe hoofdstuk wordt voor de wateroverlast in Elspeet. Heeft u foto’s van de wateroverlast op straat of in gebouwen? Het team ElspeetHistorie.nl voegt deze graag toe aan het dossier.

 

Op 15 juni 2018 is de herinrichting van de Brink officieel geopend. Het achterliggende doel van deze herinrichting is het voorkomen van de wateroverlast in het centrum. Of de maatregelen afdoende zijn, dat gaan we de komende tijd merken.

Het plan is in grote lijn uitgevoerd zoals op onderstaand definitief ontwerp is besloten in 2017. Wel mist de dorpspomp nog in het geheel, en zijn we benieuwd waar deze haar definitieve plek zal krijgen. Als ook het oorlogsmonument wat nog niet is teruggeplaatst op haar oorspronkelijke plaats.

DO Brink Elspeet 26 06 2017Definitief Ontwerp de Brink Elspeet 26-06-2017

 

Gelukkig was de regenbui niet heel heftig, zodat er geen ernstige overlast is geweest. Wel een mooie bui om het riool te testen. Het blijkt dat een zware regenbui zeer snel het rioolsysteem vult. Waarna de riooldeksels op de Staverdenseweg opengaan. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op aangezien de gehele putdeksels op straat liggen en het riool dus compleet open ligt. Er zijn zelfs auto's die het niet tijdig zien en over de losgeslagen putkop rijden. Dat geeft wel een bijzonder geluid! Uit het feit dat riooldeksels van de putten gaan blijkt dat de deksels nog steeds niet met knevels zijn vastgezet. Open putdeksels zijn met name voor kinderen erg gevaarlijk.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

Heeft u extra foto's van deze of een andere forse regenbui? Dan zijn deze zeer welkom!

 

In Elspeet hebben we lange tijd last gehad van wateroverlast. Met name in 2005 en 2006 was het goed raak. Terwijl er in 2006 juist een reconstructie was uitgevoerd.
Anno 2010 heeft er een vernieuwde reconstructie plaatsgevonden welke de overlast flink heeft teruggedrongen. Echter blijven we wateroverlast (of ongemak) houden, zij het op een andere plek.
Op 5 juli 2012 heeft het ook weer flink geregend in Elspeet. En wederom hebben we veel wateroverlast. In 2014 lijken de problemen nog groter dan voorheen. Er staan steeds meer panden onder water.

 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg

Om een juiste indruk te geven van de hoogteligging van Elspeet, treft u hieronder een hoogtelijnenkaart aan. Deze hoogtelijnenkaart is gemaakt op basis van de AHN2 dataset. AHN staat voor Algemeen Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) en word door het waterschapshuis landelijk vervaardigd. Het betreft een zeer nauwkeurige (digitale) hoogtekaart met in dit geval 4 hoogtepunten per vierkante meter. De hoogten in deze dataset zijn op enkele centimeters nauwkeurig, en zijn in NAP als hele meters weergegeven.

Wilt u een gedetaileerder hoogtekaart, dat is mogelijk. Neem dan contact op via de contactpagina.

Hoogtekaart Elspeet

 U kunt de kaart ook in hoge resolutie (5mb) hier downloaden.

Crossbaan

Crossbaan

Motorcrossbaan Elspeet

View more
Molen

Molen

Molen de Hoop

View more
Wateroverlast

Wateroverlast

Overzicht wateroverlast

View more
Monumenten

Monumenten

Overzicht monumenten

View more
Vliegveld

Vliegveld

Aanleg vliegveld

View more
Englandspiel

Englandspiel

Geheim agenten

View more
Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

Oorlogsslachtoffers

View more
Crash-sites

Crash-sites

Overzicht van crash sites

View more

ElspeetHistorie.nl een wereld om te ontdekken