• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

NSB in Elspeet

De NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) was een volstrekt democratisch tot stand gekomen politieke beweging.
Deze politieke partij heeft van 1931 tot 1945 bestaan.
Je kunt je natuurlijk afvragen van hoe zo iets mogelijk is in een democratisch bestel maar dat laat onverlet dat er ook in Elspeet lid waren van de NSB...

In het bijzonder kunnen we het landgoed stakenberg noemen. In de oorlog droeg het de naam "Refugium".
In 1940 is de Stakenberg verhuurd aan Leo Weitzenbichler. Leo is al sinds 1935 in Elspeet als boekhouder van Dickmann. Laatstgenoemde was toendertijd eigenaar van het landgoed Stakenberg.
In het begin van de oorlog zijn in het hotel onderdelen van het Herman Göringregiment gehuisvest geweest.
Met name in de periode 1942-1943 fungeerde het als conferentieoord voor de NSB.
Op het landgoed Stakenberg, Refugium, zijn tijdens de WOII lezingen gehouden door de NSB, in het kader vorming van de NSB.
Dhr. Mussert, de leider van de NSB, kwam ook in Elspeet. Het schijnt zelfs dat er een tante van hem in Elspeet woonde. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat Mussert ook lezingen heeft gehouden op het landgoed Stakenberg.

In juli 1943 brandt de Stakenberg af. De precieze toedracht is nooit bekend geworden.

Refugium

A World waiting to be explored