• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Historische waterput gevonden

putDe ontdekking van een eeuwenoude oude waterput;
Aan de Bosrand is een zeer oude waterput aangetroffen. De put blijkt nog in tact te zijn.


De put en de directe omgeving zijn van grote cultuurhistorische waarde. Dit bied een mooie kans om de historie van Elspeet uit te dragen. Het zou natuurlijk mooi zijn als de put gerestaureerd zou worden en weer functioneel gemaakt word.
Dit met het oog op wandelaars, mountainbikers etc. Ofwel de waterput kan een mooie recreatieve voorziening zijn.
De put stond al vermeld op de minuutplankaarten welke dateren uit 1832. Deze put is destijds ongetwijfeld gebruikt als watervoorziening voor de schaapskooien.

putsituering

Er is nog een kaart gevonden waarop de twee schaapskooien staan in getekend vlak naast de gevonden waterput. Op de kaart staat rechtsonder vermeldt: 'Deugdelijk verklaard, Arnhem 2 Januari 1895, Boekhouder v/h Kadaster.

Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt is deze kaart waardevol, waar er, voor wat betreft de Elspeterbosch betreft dan de 'landheggen' op ingetekend staan, (zie foto) in blauw en ze loopt van noord naar zuid (dus beslaat niet alleen Elspeet), sectie F Gemeente Nunspeet (zie bijlage 5), schaal 1 : 5000 (zie bijlage 6), tot aan Uddel (Gemeente Apeldoorn).
Veel landheggen werden vroeger veelal gebruikt voor het inwinnen van hakhout dan wel brandhout, in 't najaar, voor de eraan komende winter. Deze zijn de afgelopen zeventig verdwenen, er uit gerooid. Dit terwijl het huidige beleid van de Gemeente Nunspeet en Provincie Gelderland er op gericht is deze houtwallen weer in 't landschap terug te krijgen.

locatie schaapskooien aan den Boschrand groen gemarkeerd      Namen van pachters grond      kaart met daarop blauw gemarkeerd de landheggen

Locatie schaapskooien aan den Boschrand                Namen van pachters grond          Kaart met daarop blauw gemarkeerd de landheggen

 Klik op de foto's voor vergroting

 

A World waiting to be explored