• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Elspeet en Huisartsen

Gezondheidszorg te Elspeet

In 1849 lezen we het eerste stukje over de gezondheidszorg te Elspeet. Toentertijd schreef de Dist. comm. het volgende aan de burgemeester:

"Men heeft mij geklaagd, dat op dit ogenblik Elspeet geheel en al van geneeskundige hulp verstoken is. Slechts enkelde malen wordt dit dorp door een Med. doctor van Nunspeet bezocht. Daar dit dorp, hoe klein dan ook, wegens zijn afgelegenheid, een vroedvrouw behoeft zoo is de wensch ontstaan, om in plaats daarvan een platelandsheelmeester en vroedmeester te hebben. Eeene wensch die mij billijkt toeschijnt, en die ik geloof, dat bij enige vermeerdering van tractement, anders aan een vroedvrouw te betalen, wel uitvoerbaar zou zijn. Door te gelijk met de vroedkunde, de praktijk uit te oefenen, zou het dan een beter bestaan opleveren en tot meer nut der ingezetenen kunnen verstrekken. Het is daarom dat ik U Ed. Gestr. verzoek om deze zaak aan het oordeel van de Gemeenteraad te willen onderwerpen en mij de uitslag mede te delen." Het eerst volgende aanknopingspunt doet zich al voor op de algemene begraafplaats te Elspeet alwaar Geneesheer Eduard Rienke Damsté begraven ligt.

Geneesheer Eduard Rienk Damsté

Eduard Rienke DamsteOp de begraafplaats van Elspeet is het graf te vinden van Eduard Rienk Damsté.Grafzerk DamsteEduard Rienk Damsté 1830 - 1892

Dhr. E.R. Damsté is geboren op 2 februari 1830 in Langezwaag (gemeente Opsterland). Dhr. E.R. Damsté was getrouwd met de toenmalig 23 jarige Elizabeth Helena Krijthe. Zij is echter op 26 jarige leeftijd overleden (14 oktober 1859). Twee jaar later (1861) is dhr. E.R. Damsté hertrouwd met Agberdina Johanna Braak.

Wanneer dhr. E.R. Damsté in Elspeet gekomen is is ons niet bekend. Wel kunnen we op zijn grafzerf lezen: "geneesheer alhier". Damsté is overleden op 2 februari 1892 te Elspeet. Gezien zijn stijlvolle graf, en de gebruikelijke manier van begraven destijds, moet hij wel veel in die tijd hebben betekent voor de Elspeetse gemeenschap en omstreken. Eduard Rienk Damsté is 62 jaar geworden.

Het graf is nagenoeg geheel met mos begroeid en het hekwerk er om heen nagenoeg geheel vervallen. Het paaltje er bij vermeldt EC 4.

Dokter GerhardDokter GerhardHuisarts H.Huikman

Naast het postkantoor stond Huize Hanna. Het huis werd vanaf 1897 bewoond door de Amsterdamse dokter J. W. H. Huikman , die in dat jaar huisarts in Elspeet werd. In oktober 1898 vroeg hij de gemeente toestemming om een veranda aan zijn woning te mogen bouwen. Dat kostte toen 45 gulden. Hij kreeg toestemming, maar de veranda bleef weI eigendom van de gemeente. Op 12 maart 1900 vertrok de dokter naar Schiermonnikoog.

Huisarts Gerhard

Dokter Gerhard had als bijnaam "de sik". Hij kwam op 1 juli 1906 uit Harderwijk en woonde eerst in het huis aan de Apeldoornseweg/Vierhouterweg dat later Huize Hanna genoemd werd. In vroeger jaren was Gerhard scheepsarts geweest. Zijn vader was stationschef in Harderwijk. Behalve Elspeet behoorden ook Uddel, Speuld, Leuvenum en Staverden tot Gerhards praktijk.

Dokterswoning aan de Staverdenseweg 105

Na dokter Gerhard, voerden de dokters Van de Pol, Schreuder en Woudstra hun praktijk in dit huis op Staverdenseweg 105. Woudstra beëindigde hier zijn praktijk in 1990.

Dokter van de Poll

Word aan gewerkt (nog geen informatie beschikbaar)

Dokter Schreuder

Dokter H.M.J. (Henk) Schreuder, was een volgende huisarts welke aan de staverdenseweg 105 te Elspeet kwam wonen. In de oorlog viel dokter Schreuder af en toe in voor dokter van de Poll als deze afwezig was. Pas na de oorlog heeft hij zich gevestigd in Elspeet en heeft hij zijn praktijk van 1947 tot 1962 gehad. Hij bezocht Elspeet, Staverden en Uddel eerst op de fiets, daarna met de motor en later de auto. In de tijd van dokter Schreuder was er geen vroedvrouw in Elspeet, en "deed" de dokter alle bevallingen. In de praktijkjaren van dokter Schreuder heeft hij ruim 2400 bevallingen mogen begeleiden. Wijkzuster in deze tijd was zuster Slump. Bij overname van de praktijjk van dokter van de Poll werd Schreuder ook tot gemeentearts benoemd van de gemeente Ermelo, over Elspeet en omgeving. Dit betekende dat hij een aantal arme mensen gratis moest behandelen, en daarnaast ookl gemeentelijk lijkschouwer was, en het gemeentebestuur jaarlijks een verslag moest uitbrengen over de gezondsheidstoestand van de inwoners in zijn gebied. Dokter Schreuder is ruim 16 jaar huisarts in Elspeet geweest.

Bijzondere en moedige verdiensten

Dokter Schreuder heeft op 12 april 2010 een zilveren erepenning in ontvangst genomen van burgemeester Renkema van de gemeente Nijkerk. Hij kreeg de erepenning vanwege zijn bijzondere verdiensten voor Nijkerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de WO2 werkte hij als invalarts in Nijkerk, en nam in het laatste half jaar van de oorlog de verantwoordelijkheid op zich om noodziekenhuizen op te zetten voor evacués uit Arnhem en omstreken.

Dokter Woudstra

Dokter F. Woudstra, kwam in 1961 te werken in de praktijk van J. H. F. Schreuder, die hij in 1963 zou opvolgen. Dokter Woudstra beeindigde zijn praktijk in 1990.

Dokter WoudstraDokter Woudstra. Bron: Foto collectie A. Visser

Dokter Fuhler

Dokter J. H. J. Fuhler heeft de praktijk van dokter Woudstra op 1 juli 1990 overgenomen. Dokter Fuhler is afkomstig uit Emmen en heeft gestudeerd in Groningen. Tegenwoordig heeft hij zijn praktijk aan de Ds. Kalshovenweg 30 te Elspeet.

Dokters Polderman

 

 

A World waiting to be explored