• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Witte pauwen van Staverden

Witte PauwenFoto: G. WesterbroekBij een bezoek aan Staverden moet u zeker even bij de Witte pauwen gaan kijken. Onderstaand de tekst welke ter plaatse is aangebracht voor de bezoekers.

Beschrijving

De witte pauwen van Staverden zijn landelijk bekend. De dieren bezitten een prachtig zuiver wit verenkleed. Witte pauwen hebben donkere ogen en zijn daarom geen albino’s. De pauwenhaan heeft een grote en lange staart. Vooral in het voorjaar tijdens de paar- of baltstijd wordt deze breed uitgespreid om ermee te pronken.

Eeuwenoude traditie

Al in 1400 werden er witte pauwen op Staverden gehouden. Vanwege deze eeuwenlange traditie staat Staverden ook wel bekend als de pauwenburght. Het landgoed was toen hof van de Gelderse hertogen. Het landgoed werd in leen uitgegeven aan diverse adellijke families met de verplichting om de witte pauwenveren te leveren als versiering van de helm van de hertog. Door Geldersch Landschap wordt deze traditie voortgezet. In plaats van de hertog krijgt nu de Commissaris van de Koningin de pauwenveren aangeboden en sieren nu een vaas in het provinciehuis.

Oorsprong

Pauwen zijn van oorsprong afkomstig uit Voor-indie en Sri-Lanka. De pauw is een kleurmutatie van de gewone blauwe pauw. Raszuivere witte pauwen zijn behoorlijk zeldzaam. De meeste witte pauwen elders in ons land zijn verwant aan de dieren van Staverden. De genetische bais voor de populatie is dusdanig smal dat de dieren vatbaar zijn voor erfelijk overdraagbare ziektes, zoals de zogenaamde zwartkopziekte, wat een afwijking aan de ledematen veroorzaakt.

Populatie

De huidige populatie pauwen bedraagt de laatste jaren rond de dertig exemplaren. De dieren zijn niet gekortwiekt en slapen ’s nachts in de bomen. Op de grond zijn ze in het donker kwetsbaar voor vossen. Vooral de jongere dieren, welke soms te laag in de bomen slapen, vallen nogal eens ten prooi aan de vos. Vossen presteren het zelfs om met buit en al over de afrastering te klimmen. Hoewel ze dit zelden doen kunnen de pauwen moeiteloos over het hekwerk vliegen. Alleen in de baltstijd is er nogal wat onrust en gaan de jonge hanen op verkenning. Soms komt het voor dat er een blauwe pauw uit de omgeving op bezoek komt.

Witte Pauwen StaverdenFoto: G. WesterbroekVoederen

U wordt dringend verzocht de pauwen niet te voeren. Dit is slecht voor hun gezondheid, want de dieren krijgen uitgebalanceerd voer. Dit voerverbod geldt eveneens voor de Veluwse heideschapen, welke zorgen voor de begrazing.

Behoud erfgoed

De witte pauwen van Staverden vormen een levend bewijs van de rijke Gelderse historie. Geldersch Landschap zet zich in voor het behoud van het Geldersch erfgoed. De zorg voor zeldzame en ouderwetse huisdierrassen is hiervan een onderdeel. Deelt u de zorg voor het Gelders erfgoed, weet dan dat uw steun zeer welkom is. Meld u aan als donateur bij het Geldersch Landschap. Meer informatie: www.gelderschlandschap.nl

De zorg voor het Gelders erfgoed is onze gezamelijke verantwoordelijkheid.

A World waiting to be explored