• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Grafheuvel Elspeetse heide

Replica grafheuvel Elspeetse heide.

Op de Elspeetse heide kunt u een replica van een grafheuvel bezoeken. Ter plaatse word onderstaande bezoekers informatie verstrekt:

U staat in een nagemaakte prehistorische grafheuvel. U ziet de heuvel zoals archeologen een grafheuvel opgraven. De lagen aangebrachte aarde, het graf, de urnen en de paalsporen zijn goed herkenbaar. Deze heuvel is in meerdere perioden van de prehistorie als begraafplaats gebruikt.elspeetse grafheuvel

Ruim 2000 jaar voor Christus tijdens de Nieuwe Steentijd, heeft men een graf gedolven. Daaromheen is een greppeltje gegraven en over het graf is, met aangevoerde grond, een heuvel opgeworpen. Op de bodem ziet u het graf met het silhouet van een dode. In een mooie Veluwse Klokbeker kreeg de dode voedsel voor de lange reis meeā€¦

Ongeveer 1000 jaar later, in de Bronstijd, heeft men de heuvel opnieuw als begraafplaats gebruikt. Na de begrafenis heeft men de heuvel aanzienlijk vergroot en opgehoogd en met een rij palen omgeven.

Nog een keer heeft men de heuvel gebruikt als begraafplaats. In de Ijzertijd, 500 jaar voor Christus, heeft hier een crematieplechtigheid plaatsgevonden. Na de crematie zijn de resten zorgvuldig vergaard en in een urn gedaan, die daarna in een kuil in de heuvels geplaats.

Daarna is de heuvel niet meer als begraafplaats gebruikt. Ruim 200 jaar later hebben archeologen de sporen van al deze activiteiten kunnen lezen. De heuvel is in vier parten verdeeld waarvan hier twee verwijderd zijn. Tussen de kwadranten is een profieldam blijven staan. Deze methode van opgraven geeft veel inzicht in de opbouw zonder dat de gehele grafheuvel opgeruimd wordt.

A World waiting to be explored