• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

Hans Blankenberg

De toedracht van de moord op verzetsstrijder Dhr. H. Blankenberg

Hans BlankenbergFoto: gedenkboek Delftsche studenten en docentenOp zaterdagavond, 10 september, omstreeks kwart voor elf, deelde de SD uit Arnhem telefonisch aan de Edese politie mede, dat door leden van hun dienst iemand was doodgeschoten op de Rijksweg bij De Klomp. De twee politiemannen, die van vanuit Ede op onderzoek uitgestuurd werden, vonden inderdaad ter hoogte van het kerkhof van Ederveen, in de linkerwegberm, het lichaam van een jonge man. Voor zover zij ter plaatse vast konden stellen was hij door twee kogels in het hoofd getroffen; zijn identiteit kon niet worden vastgesteld, daar hans-resBron: G. Mulder ©     er geen papieren op het lichaam werden gevonden. Het stoffelijk overschot werd vervolgens, in samenwerking met de politie van Ederveen, overgebracht naar de begraafplaats aldaar, waar het enige dagen later ook werd begraven.Toen dr. A.G. Vis uit De Klomp op de veertiende de lijkschouwing verrichtte, constateerde hij schotwonden in de rechteronderarm, de linkerschouder, het linker-jukbeen, de linker-slaap, het achterhoofd, in de borst, in de linkerzijde van de hals en één ter hoogte van de zevende nekwervel. Bovendien vertoonde het lijk nog een circa vijf centimeter lange schedelwond. Eerst in juli 1945 kon worden vastgesteld, dat de op zo’n beestachtige wijze vermoorde jongeman de drieëntwintigjarige Delftse student Hans Blankenberg was, die voor de Centrale Koeriersdienst (dat was een onderdeel van de inlichtingengroep “Albrecht”) de verbinding tussen Utrecht en Amersfoort onderhield. Hij was op die bewuste dag in Scherpenzeel aangehouden door enige leden van een Nederlands-Duitse SS-formatie, de “Landstorm Nederland”, waarbij bleek, dat hij in het bezit was van een vals persoonsbewijs. Een nader onderzoek bracht vervolgens de documenten die hij vervoerde aan het licht, waarop de SS-ers hem meenamen naar het gemeentehuis van Scherpenzeel, waar ze de SD in Arnhem waarschuwden. Onmiddellijk gingen twee mannen per auto op weg, die drie kwartier later in Scherpenzeel arriveerden. Eerst trachtten ze de gevangene ter plaatse te verhoren, doch toen deze, óók na de nodige mishandelingen, bleef zwijgen, gooiden ze hem in de auto en gingen weer op weg naar Arnhem. Hans Blankenberg heeft die stad nooit bereikt, want om één of andere reden besloten de beide SD-ers ergens tussen Scherpenzeel en De Klomp zich van hem te ontdoen. Ze schoten hem dus op de hiervoor beschreven welhaast waanzinnige wijze dood en gooiden het lijk bij Ederveen uit de auto, waarna ze hun weg vervolgden. Het stoffelijk overschot van Hans werd op 22 augustus 1945 overgebracht naar Elspeet en daar met militaire eer opnieuw begraven.

Onderstaand het bericht dat destijds door de lokale N.B.S. uit Elspeet is verspreid.

Rouwkaartje-NBS-resBron: G. Mulder ©

 

lage-hof-resHuis "De Lage Hof" Bron: G. Mulder ©

Herbegrafenis verzetstrijder Hans BlankenbergHerbegrafenis verzetstrijder Hans Blankenberg. Foto: G.M. Mulder ©

Hans Blankenberg

Bron tekst: boek “Ede 1940 – 1945” V. Lagerwij & G.H. Plekkinga

 

Er is ook een boek over Hans Blankenberg geschreven door dhr. G. Mulder.

boek

A World waiting to be explored