• spoekenboompje.jpg
  • schapendrift.jpg
  • passiebloem.jpg
  • elspeetleger.jpg
  • elspeet01.jpg
  • elspeet-busstation.jpg
  • dezwaan.jpg
  • centrum.jpg

leden van de BS

Elspeet kende een groot aantal leden van de N.B.S. (meestal Binnenlandse Strijdkrachten genoemd).

Bij onderzoek in het Nationaal Archief zijn wij de volgende informatie tegengekomen:


Zuiverheidsverklaring dhr. A.C.J. Gerards

Gewest: 6

Ondertekende, Gerards Abram Cornelis Johannus, Vierhouterweg 50 Elspeet Groepscommandant verklaart, dat de navolgende onder zijn onmiddellijk commando staande, resp. aan hen toegevoegde leden der B.S. In politiek opzicht met betrekking tot hun houding ten aanzien van Duitschland en de N.S.B als volkomen betrouwbaar kunnen worden beschouwd en overigens een zodanig verleden hebben, dat zij waardig geacht kunnen worden deel uit te maken van de B.S., waartoe zij vóór 30 november 1944 zijn toegetreden.

A. Peters Hooge Duivel 1 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
C.A. Peters Hooge Duivel 1 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
W. Pul Boschrand 39 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
G. Bomhof Nunspeeterweg 95 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
E. Beek Nunspeeterweg 46 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
J. Huisman Stakenbergweg 163 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
R. Huisman Stakenbergweg 154 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
A. Stoffer Binnenweg 12 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.
E. Dijkgraaf Nachtegaalweg 20 Elspeet Soldaat 1-8 R.I.

Bron: Nationaal archief, opgave dhr. A.C.J. Gerards te Elspeet                  


Zuiverheidsverklaring dhr. G.J. van Sloten

Gewest: Veluwe

Ondertekende, G.J. Van Sloten Plaatselijk Commandant, Elspeet. verklaart, dat de navolgende onder zijn onmiddellijk commando staande, resp. aan hen toegevoegde leden der B.S. In politiek opzicht met betrekking tot hun houding ten aanzien van Duitschland en de N.S.B als volkomen betrouwbaar kunnen worden beschouwd en overigens een zodanig verleden hebben, dat zij waardig geacht kunnen worden deel uit te maken van de B.S., waartoe zij vóór 30 november 1944 zijn toegetreden.

Ria Nicaise Staverdenseweg 25 Elspeet Typiste
C. Pluim Heetkamp 22 Elspeet Wacht Commandant
A. Pluim Vierhouterweg 48 Elspeet Lid Stoottroep
M. de Bruin Veenweg 160 Elspeet Lid Stoottroep
C. Spijkerboer Uddelerweg 3 Elspeet Lid Bewakingstroep
G. Bomhof Nunspeeterweg 95 Elspeet Hulp Politie
H v.d Hoorn Uddelerweg 20 Elspeet Politie

Bron: Nationaal archief, opgave dhr. G.J. van Sloten te Elspeet


Volgens de documentatie in het Nationaal Archief (inv. Nr: 2019) was het leden aantal van de BS op een sterkte van 51.

Onderstaand staat in de tabel weergegeven welke personen allemaal lid zijn geweest van de Binnenslandse Strijdkrachten.

Voornaam Naam Geh. Ongehuw. Kinderen Straat nr Woonplaats Functie Datum in dienst
Rik van Asselt Ongeh. / Kostwinner 0 Heetkamp 20 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerrit van Asselt Ongeh. 0 Bosrand 101 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Eibert Bomhof Ongeh. 0 Bosrand 25 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Klaas Bomhof Ongeh. / Kostwinner 0 Bosrand 25 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerhardus Bomhof Ongeh. 0 Nunspeterweg 95 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerrit bomhof Ongeh. 0 Nunspeterweg 95 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerrit de Bruin Ongeh. 0 Veenweg 160 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Albert de Bruin Ongeh. 0 Veenweg 160 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Maas de Bruin Ongeh. 0 Veenweg 160 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerrit van de Brug Geh. 4 Vierhouterweg 65 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Evert Bronkhorst Geh. 1 Staverdenseweg 1 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Evert Beek Geh. 1 Nunspeterweg 46 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Jaap Bleijenberg Geh. 3 Nachtegaalweg 20 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Elbert Dijkgraaf Ongeh. 0 Stakenbergweg 51 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Taeke Drenth geh. 1 Apeldoornseweg 3? Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Abraham Gerards geh. 3 Vierhouterweg 50 Elspeet Groepscomm. N.B.S. 18-04-45
Johannus Huisman geh. 0 Stakenbergweg 163 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Rijer Huisman ongeh. 0 Stakenbergweg 157 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerrit Jan Henken geh. 1 Apeldoornseweg 8? Elspeet Groepscomm. N.B.S. 18-04-45
Maria Hensen ongeh. 0 Vierhouterweg Elspeet Lid Kokkin 18-04-45
Hendrikus van de Hoorn geh. 2 Uddelerweg 20 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Jan K. van de Horst geh. 1 Apeldoornseweg Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Barend Koring geh. 2 Nunspeterweg 81 Elspeet Stoottroepcomm. 18-04-45
J.D.C. Kassenaar geh. 2 Vierhouterweg 37 Elspeet plv. Comm. N.B.S. 18-04-45
Andries B. Kruithof geh. 1 Staverdenseweg 11 Elspeet Administrateur 18-04-45
Gerhardus Kroes geh. 1 Uddelerweg 18 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Rijer Kleijer ongeh. 0 Stakenbergweg 163 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Pieter J. Ds. Lamens-Boer geh. 3 Nunspeterweg 4 Elspeet in alg. dienst 18-04-45
Jan Mulder Ongeh. / Kostwinner 0 Stakenbergweg 96 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerhardus Mulder ongeh. 0 Maatweg 17 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Bart Mulder geh. 3 Apeldoornseweg 16 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Maria Nicaise ongeh. 0 Staverdenseweg 25 Elspeet Secretaresse 18-04-45
Aalt Pluim geh. 3 Vierhouterweg 48 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Chris Pluim geh. 3 Heetkamp 22 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Andries Peters ongeh. 0 Hoge Duivel 1 Apeldoorn Commandant bewak. 18-04-45
Cornelis A. Peters Ongeh. / Kostwinner 0 Hoge Duivel 1 Apeldoorn Lid N.B.S. 18-04-45
Wouter Pul ongeh. 0 Bosrand 39 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Johannus Pluim ongeh. 0 Heetkamp 22 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerrit Pul ongeh. 0 Vierhouterweg 92 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerrit J. van Sloten geh. 0 Nunspeterweg 25 Elspeet Pl. Comm. 18-04-45
Gerrit v. 't Slot Ongeh. / Kostwinner 0 Staverdenseweg 71 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Tijmen van de Steeg geh. 2 Binnenweg 14 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Chris Spijkerboer geh. 1 Uddelerweg 3 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Arie Stoffer ongeh. 0 Binnenweg 12 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Cornelis van de Steeg geh. 1 Stakenbergweg 197 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Kees Stoffer ongeh. 0 Binnenweg 12 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Kees de Ruiter geh. 1 Nachtegaalweg 5? Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Jan Verschoor ongeh. 0 't Roode Koper Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Gerbrand de Weerd geh. 3 Uddelerweg 15 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Martinus Westerbroek geh. 0 Binnenweg 24 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45
Cornelis Wendt geh. 2 Uddelerweg 20 Elspeet Lid N.B.S. 18-04-45

huize den oldenhofIn april 1945 was in dit huis het bureau van de Binnenlandse Strijdkrachten gevestigd, waarvan meester G.J. van Sloten commandant was. Bron: Elspeet in oude ansichten, auteurs J. Pluim en L. Vogelaar

CERTIFICAAT

Voor de familie van Sloten is een boom geplant in Israel namelijk in het Westerweel woud. Dit door de Joodse fam Stibbe uit Zwolle, welke tijdens de oorlog ondergedoken hebben gezeten bij de familie Beek aan de Sluiterweg te Elspeet. Onderstaand het certificaat welke hiervoor is uitgereikt. Op de rand staat de tekst: "De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon" (Psalm 92 vers 13)

Certificaat Westerweel woudBron: D. Hooghordel - Certificaat Westerweel woud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A World waiting to be explored